Sanksjonsutvalget 2018

Sanksjonsutvalget i Norges Cricketforbund behandler saker, og sanksjonerer, etter Norges Cricketforbunds gjeldende Spillerreglement

Sanksjonsutvalget består i 2018 av følgende fire faste medlemmer: 

  • Moosa Ali Rashid (leder) 
  • Ali Tafseer
  • Zeeshan Sidiqui
  • Sajid Mukhtar 

Sanksjonsutvalget kan nås via sanksjon@cricketforbundet.no

Mandat Sanksjonsutvalget