Nyheter

Støtte til klubber som arrangerer innendørsturneringer/arrangement senhøst 2021 og vinter 2022 for barn, ungdom...

Criiiocricket, et rekrutteringskonsept fra ICC.

Til ledere og styremedlemmer i klubbene våre! Bedre klubb er et enkelt og gratis verktøy for din klubb i arbeidet...

Det er hele tiden behov for å øke kompetansen for de som jobber med barn og unge i klubbene våre. Det er nyttig...

NCF ønsker å arrangere trenerkurs for de som allerede trener barn og unge eller ønsker å være trener, men trenger...

Et satsingsområde for Norges Cricketforbund er å bidra til at klubbene utvikler seg positivt økonomisk, administrativt,...

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes...

Viktig å sette seg inn i regelverket i egen kommuen før man samles til trening/kamp. Alle er ansvarlig for egen...

Det har vært jobbet lenge for å få engasjert jenter og kvinner i klubbene og nå er det for første gang hele 7 lag...

Barneseriene U9 og U11 var en nyhet og ble iverksatt for første gang i sommer. U-seriene U13 - U19 er kjente for...