LOGO-NCF-portrait-1000px.jpg

Anti-korrupsjon

NCF følger retningslinjer angående korrupsjon som angitt i NIFs lovnorm og IOC regelverk.

NIFs lovnorm (kapitel 11 tar for seg korrpusjon) finner du her

IOC regelverk finner du her