Barn, ungdom og bredde

Utvalget for barn, unge og bredde skal gjennom sitt arbeid bidra til økt aktivitet, større mangfold og bedre organisering.
Utvalget skal kartlegge dagens situasjon blant klubbene i Norge og utvikle aktivitetsplaner med forslag til tiltak for utvikling. Utvalget skal også initiere og bidra i planleggingen av konkrete tiltak i samrabied med klubber. Utvalget skal også ta initiativ til tiltak som kan utvikle U-serien og tilpasset seriespill for barn.


Utvalg for barn, ungdom og bredde i Norges Cricketforbund består av følgende medlemmer:

Utvalg  barn, ungdom og bredde    
Navn Rolle Klubb
Gopi Krishna Repaka Leder Sandefjord CK 
Alijan Younas Malik Medlem Vestli CK
Prithvi Bhart  Medlem Nord CK
Venkata Satheesh, Somisetty  Medlem Nittedal CK 
Bijeyata Kumari Medlem Vestli CK