180325_ICC introduction to cricket.png

Trenerkurs

Norsk cricket har behov for flere og bedre kvalifiserte trenere. Bli en av dem!

Annonse


ICC introduction to cricket

Norges Cricketforbund arrangerer flere ganger i året kurset «ICC introduction to cricket» etter modell fra det internasjonale cricketforbundet ICC. Kurset er tilpasset trenere, aktive spillere og andre som ønsker utvidet kunnskap om cricket. Se aktivitetskalenderen for informasjon om kommende trenerkurs under Norges Cricketforbund 

Les mer om kurset her

Trenerløypa 

Norges Cricketforbund har påstartet prosessen med å utvikle og sertifisere vår trenerutdanning i tråd med "Trenerløypa" i norsk idrett. Målet med dette programmet er å få frem Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre utøvere. Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene.

 

Kontakt administrasjonen ved admin@cricketforbundet.no ved spørsmål og andre henvendelser knyttet til trenerutvikling.