Arbeidsgruppe for ny langtidsplan

Langtidsplanen vil være et strategisk styringsdokument for Norges Cricketforbund. For å sikre kontinuerlig utvikling av norsk cricket så er det viktig at organisasjonen samles om felles mål i et langsiktig perspektiv. Hele organisasjonen skal vite hva NCF skal oppnå og hvor norsk cricket skal være ved utgangen av en gitt tidsramme. Langtidsplanen vil stadfeste NCFs sentrale mål og legge føringer for forbundets prioriteringer i tiden fremover.

Norsk cricket har opplevd solid vekst de senere år. Fra å være et lite forbund for spesielt interesserte i Oslo så har Norges Cricketforbund vokst til å bli et mellomstort særforbund med nesten 70 medlemsklubber, fra Tromsø i nord til Sandefjord i sør. Økning i medlemstall og høyere aktivitetsnivå fører med seg nye utfordringer. Dette er utfordringer som vi må løse i fellesskap. En ny langtidsplan vil føre til små endringer for den enkelte. Men samlet vil endringene være med å løfte norsk cricket inn i fremtiden.

Arbeidsgruppen for ny langtidsplan begynte sitt arbeid i februar 2018, og vil legge frem sitt arbeid for Norges Cricketforbunds klubb- og lagledermøte senere i 2018.  

Spørsmål om arbeidsgruppa kan rettes til styreleder Sondre Sande Gullord