Administrasjonen

På forbundskontoret jobber det fire personer:

Fungerende generalsekretær (midlertidig):
Gry Bruaas (100%)
E-post: gry.bruaas@cricketforbundet.no
Mobil: +47 970 95 755
Ansvarlig for:
- NCFs daglige virksomhet
- Økonomi og organisasjon
- Personal og representasjon
- Kommunikasjon
Sportsleder 
Muhammad Haroon (100%)
E-post: Muhammad.Haroon@cricketforbundet.no
Mobil: (+47) 92 14 05 70
Ansvarlig for:
- Toppidrett og landslag
- Trenerutvikling
- Talent- og aktivitetsutvikling.
Utviklingskonsulent
Tariq Mir (100%)
E-post: mir@cricketforbundet.no
Mobil: +47 928 28 492
Ansvarlig for:
- Klubbutvikling og kurs for klubber.
- Dommer- og scorerutvikling
- Anleggsutvikling
Idrettskonsulent
Irene Silnes (100%)
E-post: irene.silnes@cricketforbundet.no
Mobil: +47 950 80 008
Ansvarlig for:
- Serie- og turneringsspill
- Eksisterende anlegg
- Sponsorater