Administrasjonen

På forbundskontoret jobber det fire personer. 

 

Generalsekretær
Morten Evensen (100% sykmeldt ut desember)
Henvendelser rettes inntil videre til arbeidende
styreleder Sondre S Gullord
E-post: ssgullord@gmail.com
Mobil:  (+47) 957 93 324
Ansvarlig for:
- NCFs daglige virksomhet.
- Økonomi og organisasjonutvikling. 
- Personalledelse og representasjon.
Sportsleder 
Muhammad Haroon
E-post: haroon@cricketforbundet.no
Mobil: (+47) 92 14 05 70
Ansvarlig for:
- Toppidrett og landslag.
- Trenerutvikling.
- Talent- og aktivitetsutvikling.
Utviklingsleder
Tidligere: Khalid Mahmood
Henvendelser rettes til Gry Bruaas
E-post: gry@cricketforbundet.no
Mobil: +47 970 95 755
Ansvarlig for:
- kontakt med og veiledning av klubber.
- klubbutvikling og kurs for klubber.
- medlemsregistrering i KlubbAdmin
Konsulent for kommunikasjon og utvikling
Gry Bruaas
E-post: gry@cricketforbundet.no
Mobil: +47 970 95 755
Ansvarlig for:
- Kommunikasjon
- Utviklingsrelatert arbeid