Kurs

Norsk cricket har behov for flere og bedre kvalifiserte trenere. Bli en av dem!

Gode dommere (umpires) og scorere er avgjørende i cricket. Norges Cricketforbund har etablert en egen strategiplan...

Et satsingsområde for Norges Cricketforbund er å bidra til at klubbene utvikler seg positivt økonomisk, administrativt,...