Antidoiping.png

Antidoping

NIF har det overordnede og formelle ansvaret for antidopingarbeidet i den organiserte idretten i Norge.

Annonse


NIF har sluttet seg til WADAs antidopingregelverk, og implementert dette i NIFs regelverk. Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre alle utøvere retten til å delta i en dopingfri idrett. Dette krever aktiv innsats fra hele den organiserte idretten. Alle som er medlemmer av idrettslag, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktiviteten er omfattet av antidopingregelverket. 
Forskrift om innhenting av samtykke til dopingkontroll fra foresatte for mindreårige utøvere trer i kraft 1. oktober 2022. Alle aktuelle utøvere som skal delta i idrettsaktivitet på topputøvernivå må ha levert samtykke før deltakelsen. For cricket gjelder dette spillere på herre- og kvinnelandslaget under 18 år. Samtykket skal sendes både til Cricketforbundet og Antidoping Norge til samtykke@antidoping.no. Samtykkeskjema kan lastes ned fra www.antidoping.no. Der ligger også lenke til toppidrettsutøverlisten og forskriften.

NIF har delegert ansvaret for dopingkontroller og påtale til Stiftelsen Antidoping Norge.

Antidopingsansvarlig i Norges Cricketforbund er Erik Aas Andersen. Han treffes via erik.aasandersen@cricketforbundet.no.

Norges Cricketforbund:

NYTTIGE LINKER