NCF Nyheter.png

Veileder for vold og trusler

Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle og idretten skal være en trygg arena for alle som deltar. Vold og trusler er ikke forenelig med idrettsglede.
Idrettens strategidokument 2019 – 2023, Idretten skal!, slår fast at «Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.» Dette gjelder også vold og trusler.

Annonse


Har du opplevd vold eller trusler? 

  • Ta kontakt med klubben din ved leder eller styremedlem. 
  • Hvis du ikke tør/vil ta kontakt med din klubb/idrettslaget, kan du sende en konfidensiell e-post til Norges Cricketforbund via admin@cricketforbundet.no.

Veilederen finner du her: 200226_NIF veileder-for-handtering-av-vold-og-trusler.pdf