Verdier og normer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.

NIF har det overordnede og formelle ansvaret for antidopingarbeidet i den organiserte idretten i Norge.

NCF følger retningslinjer angående korrupsjon som angitt i NIFs lovnorm og IOC regelverk.

NCF er sertifisert som et Rent Særforbund og sammen med Antidoping Norge (ADNO) påser vi at våre planer oppdateres...

Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle og idretten skal være en trygg arena for alle som deltar. Vold og...