Verdier og normer

Utfyllende veiledning fra Norges Idrettsforbund finner du HER.  Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle...

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for...

NCF følger retningslinjer angående korrupsjon som angitt i NIFs lovnorm og IOCs regelverk.

NIF har sluttet seg til WADAs antidopingregelverk, og implementert dette i NIFs regelverk. Målet med idrettens...

Norges Cricketforbund er sertifisert som et Rent Særforbund. Sammen med Antidoping Norge (ADNO) påser vi at vå...