2020 Norge Danmark.jpg

Klubbkontingent, serieavgift, spillerlisens

Klubbkontingent og serieavgift

Spillerlisens

Alle aktive medlemmer i lag/klubb tilsluttet Norges Cricketforbund (NCF) og som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, skal forsikres i henhold til gjeldende regelverk.

NCF forsikringavtale er via Gjensidige forsikring og Idrettens Helse.

Gjeldende Spillereglement 

 • §3.3.3 En spiller er først spille kvalifisert når spillerlisens er betalt. NCF administrasjonens behandlingstid for godkjennelse av nyregistreringer er maksimum fem (5) virkedager.
   
 • §3.3.4 Nye spillere må først registreres via NCFs gjeldende medlemssystem og er spille kvalifisert så snart spillerlisensen er betalt.
   

NCF Spillerlisens fra fylte 18 år

Per år

Grunnforsikringslisens

Kr. 400

Utvidet forsikringslisens*

Kr. 900

*Utvidet forsikringslisens gir økt dekning og kortere ventetid. 

NCF Spillerlisens for ungdom i 13 til 18 år

Per år

Grunnforsikringslisens UNG 

Kr. 200

Utvidet forsikringslisens* UNG 

Kr. 500

*Utvidet forsikringslisens gir økt dekning/kortere ventetid. Se de til alle sammen.

 LINK Norges Cricketforbund Forsikringsbevis og vilkår –TRYKK HER

Hvem forsikringen gjelder:

 1. Forsikringen omfatter de som har løst og betalt lisens, som ikke er dekket under NIF Barneidrettsforsikring, dvs. fra mann fyller 13 år.
 2. Forsikringen er under trening og deltagelse i alle forbund i regi av klubb/forbund i hele verden.
 3. Forsikrede må være medlem i Norsk Folketrygd.
 4. 70 år gammel er ikke av medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av ulykkes- eller idrettsskade.

Hva forsikringen gjelder:

 1. Idrettsskade, akutt skade på legemet som – uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse
 2. Belastningsskade. Forsikringen som kommer skader som følge følge av langvarig belastning eller slitasje under organisert cricket og trening.
 3. Ulykkesskade, skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk arrangementer – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med direkte reise til/fra idrettsøvelseut

Hvor/når forsikringen gjelder:

Forsikringen under idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen, samt treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.
Tilleggsbestemmelse i Koronatider – begrenset periode: Forsikringen er utvidet til den som dekker egentrening så lenge ubestemt mot organisert idrett fra Folkehelseinstituttet varer. Normalt sett dekker lisensforsikringen kun organisert aktivitet. Sjekk de til alle til de som er i gang.

Har du en idrettsskade?

Viktig! Alle skader må meldes inn hos Idrettens Skadetelefon via elektronisk skadeskjema.
Skadeskjema og kontaktinformasjon til Idrettens Skadetelefon: - TRYKK HER

Idrettens skadetelefon
All diagnostisering og behandling av akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon, uten bortfaller retten til erstatning. Skadetelefonen er åpen som vanlig fra 09.00 – 21.00 hver dag og kan med bistå råd.

 • Idrettens Helse Video & veiledning – TRYKK HER

Linker med informasjon om gjeldende forsikringsordninger for låve og aktive:

 • Idrettsforbundet, klubbforsikring og Idrettsforsikring barn – TRYKK HER
 • Gjensidige idrettsforsikring – TRYKK HER
 • Idrettens Skadetelefon – TRYKK HER

alt

Merk!

​​​​​​​​​​​​​​Det er viktig at alle medlemmer er registrert i MinIdrett og at klubbene registrere sine medlemmer  via KlubbAdmin. Da kan de aktive  betale sin lisens og er da dekket av forsikringslisensen og være spilleberettiget.​​​​​​​