Kontrollkomiteen

Annonse


 

Kontrollkomiteen skal påse at:

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift


Kontrollkomiteen består av

Navn Rolle Klubb
Rashad Mukhtar Leder Drammen CK
Ramya Immadi Medlem Vestli CK
Kiran Kumar Penta Medlem Sandefjord CK
Prithvi Bhart Varameldem Nord CK
Irene S. Silnes Varameldem Vestli CK