Anleggsutvalget

Anleggsutvalget skal være pådriver i arbeidet for å sikre bygging av flere cricketanlegg i Norge i henhold til strategi og pågående prosesser

Utvalget skal:

  • Vurdere eksisterende anleggssituasjon og gjøre en behovsanalyse i et ti års perspektiv. 
  • Samle informasjon om ulike typer anlegg og vurdere hvordan de ulike anleggene best sikrer en positiv utvikling av norsk cricket (sett på bakgrunn av behov, effektiv kostnadsbruk, areal, mål etc.).
  • Legge frem et forslag til strategi- og handlingsplan for cricketanlegg i Norge, inkludert vedlikehold av eksisterende anlegg og etablering av nye anlegg.
  • Innhente informasjon om, og erfaring fra, gode anleggsprosesser (lokalt og nasjonalt) som samles i en rådgivende brosjyre som kan brukes av klubber og organisasjoner som ønsker å jobbe for et nytt anlegg i sitt nærmiljø. 
     
  • Mandat anleggsutvalget - TRYKK HER
  • Henvendelser til komiteen - TRYKK HER

Ankeutvalget i Norges Cricketforbund består av følgende medlemmer:

Anleggsutvalget        
Adil Mahmood  Medlem Vestli CK Adilm2110@gmail.com 954 73 873
Mobashar Shareef Medlem Vestli CK Mobashar_s@hotmail.com 924 77 131
Sachin singh Medlem Sandefjord CK singhsk2622@gmail.com 973 67 131