180313_dommerkurs-S1.png

Dommer- og scorerkurs

Gode dommere (umpires) og scorere er avgjørende i cricket. Norges Cricketforbund har etablert en egen strategiplan for dommerutvikling, og tilbyr kursing på flere nivåer. 

Annonse


Norges Cricketforbund arrangerer flere ganger i året ulike dommerkurs etter modell fra det internasjonale cricketforbundet ICC. Kursene er tilpasset nye dommere, aktive dommere, aktive spillere og andre som ønsker utvidet kunnskap om lover og regler i Cricket. Se aktivitetskalenderen for informasjon om kommende dommerkurs under Norges Cricketforbund 

Norges Cricketforbund har påstartet prosessen med å utvikle og sertifisere vår dommerutdanning. Målet med dette programmet er å få frem bedre dommere – bedre kunnskap og kvalitet på dommerne. Med Strategiplanen for dommerutvikling ønsker Cricketforbundet at dommere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse. På sikt skal alle dommerkurs avholdes på norsk av en norsktalende kursholder, noe som vil bidra til større engasjement under kursene, økt forståelse og læring. 

Kontakt administrasjonen ved utviklingskonsulent Tariq Mir ved spørsmål og andre henvendelser knyttet til dommer- og scorerutvikling. 
 

Dommerkurs Trinn 1 / Umpiring stage 1

Varighet: 9 timer med lærer, teori
Aldersgrense for deltakelse: 14 år
Eksamen/avsluttende prøve: Interne prøver
Nivå: Grunnivå
Læringsmål: Øke forståelsen for Cricket og spillets regler. Gjøre idretten tilgjengelig og forståelig for alle med tilknytning til Cricket. Samt utvikle og utvide dommerstallen og dommerresurser. Veien videre etter kurset er avgjørende for praktisk utøvelse eller kun økt kunnskap.  Educational (økt forståelse og kunnskap) Credentials (Praktiserende på lavt nivå og hjelpedommer)
Beskrivelse: Kurs og kursholder tilpasses deltakernes nivå. Kurset går over 2 dager delt opp i 3 moduler à 3 timer. Kurset gir en grunnleggende oversikt over gjeldende lover og regler i spillet samt hvordan nevnte regler utøves i praksis på banen og under spillet. Kandidaten vil få nødvendig kunnskap og erfaring til å dømme kamper på et lavere nivå der offisiell
dommer/Umpire ikke er utnevnt/kreves.
Forkunnskaper: Ingen krav til forkunnskaper
Beskrivelse kursbevis: Avhengig av kursdeltakers målsetting utstedes to ulike kursbevis om hele kurset er fullført. Sertificate Educationa. Sertificate Credentials.
Målgruppe: Nybegynnere. Aktive og intersserte aktører i cricketmiljøet, inkludert Spillere, Foreldre, og Supportere. Kurset kan anbefales for praktiserende og deltakende aktører i Norsk Cricket
 

Dommerkurs Trinn 2 / Umpiring stage 2

Varighet: 18 timer med lærer, teori og praksis
Aldersgrense for deltakelse: 17år
Eksamen/avsluttende prøve: Interne prøver
Nivå: Videregående
Læringsmål: Dette er et viktig kurs for å løfte omdømme og kvaliteten for dømming i Norsk cricket. Kvalitet på dommeryrket vil også fostre opp interesse og utvikling
Beskrivelse: Kurset er laget for å gi deltakerne ytterligere kunnskaper og ferdigheter for dømming på høyere nivå og i ligaspill. Kursansvarlige, ECB Association of Cricket Officials (ACO) Kurset er laget for å gi deltakerne ytterligere kunnskaper og ferdigheter for dømming på høyere nivå
og i ligaspill. Kurset går over 8 moduler fordelt på to helger. Viktig at det er et godt opphold mellom
kurshelgene, slik at kandidatene får tid til å gjennomføre påkrevd teori og praksis.
Forkunnskaper: Dommerkurs Trinn 1 / Umpire course Stage 1
Kursbesvis: Kursbevis deles ikke ut før kandidaten har hått gjennom en lang prosess. Kurset kreve betydelig tilleggsarbeid utover de 18 timer med kursdeltakelse. De går fra å være Educational til Creditational i løpet av en lenger prosess med praktisk, gjennomgang av hele lovverket samt tester og vurderinger
Målgruppe: For aktive dommere som at utført Trinn 1. Fokus på dommere som jobber med barn.