Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

Mangfoldsutvalget

NCF har som generelt mål å få større mangfold med flere barn og unge, flere kvinner og flere etnisiteter i cricket. Utvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til at klubbene i større grad tilrettelegger for dette.

NCF har også som mål å få flere lag med i U-seriene og utvikle og styrke konkurransetilbudet for barn og unge samt få flere lag med i kvinne-seriene og utvikle tilbudet til kvinner. Ungdom og kvinners medvirkning er viktig i dette arbeidet.


Utvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til at klubbene prioriterer tilrettelegging av cricket trening og økt aktivite for barn og unge, og særlig barn i lavere aldersklasser, for å sikre ettervekst. Det skal søkes et mangfoldig og inkluderende miljø for å bygge trivsel, hindre frafall og sikre rekruttering av flere medlemskap.

Klubbenes medvirkning er viktig i arbeidet slik at de kan planlegge og ta høyde for menneskelige og økonomiske ressurser.

Definisjon barn 12 år og yngre. Definisjon ungdom 13 år og eldre.

Oversikt over medlemmene i komiteer/utvalg 2024 følger HER.