Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

Barn, unge og bredde

Utvalget for barn, unge og bredde skal gjennom sitt arbeid bidra til økt aktivitet, større mangfold og bedre organisering av cricket for barn og unge.


NCF har som generelt mål å få flere klubber til å tilby aktivitet for barn og unge, NCF har også som mål å få flere lag med i U-seriene og utvikle tilbudet til barn. Dette er viktige utfordringer å ta tak i for utvalget og som skal konkretiseres i planer og tiltak.

Definisjon barn 12 år og yngre. Definisjon ungdom 13 år og eldre.

Henvendelser;

BUB bestod inntil nylig av av tre mannlige medlemmer og to kvinnelige medlemmer. Ett kvinnelig medlem har valgt å trekke seg. Dette gir en mulighet til kvinner i cricketmiljøet som har lyst til å gjøre en forskjell. BUB ønsker et kvinnelig medlem fra noen av de regionene som ikke allerede er representert i i utvalget, slik at cricket løftes i alle deler av landet. Ved interesse kan utvalget kontaktes. 

Utvalget består av følgende medlemmer:

  1. Waqas Asif (Leder) - Drammen CK
  2. Husnain Ali – Sentrum CK
  3. Nadeem Ahmad Qureshi – Sinsen CK
  4. Richard Jow Garcian – United CK
  5. Alijan Younas Malik – Vestli
  6. Atal Rautela – Fjord CK
  7. Atif Salim – Mortensrud Aker SK