Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

Barn, unge og bredde

Utvalget for barn, unge og bredde skal gjennom sitt arbeid bidra til økt aktivitet, større mangfold og bedre organisering av cricket for barn og unge.

Annonse


NCF har som generelt mål å få flere klubber til å tilby aktivitet for barn og unge, NCF har også som mål å få flere lag med i U-seriene og utvikle tilbudet til barn. Dette er viktige utfordringer å ta tak i for utvalget og som skal konkretiseres i planer og tiltak.

Definisjon barn 12 år og yngre. Definisjon ungdom 13 år og eldre.

Henvendelser;

BUB bestod inntil nylig av av tre mannlige medlemmer og to kvinnelige medlemmer. Ett kvinnelig medlem har valgt å trekke seg. Dette gir en mulighet til kvinner i cricketmiljøet som har lyst til å gjøre en forskjell. BUB ønsker et kvinnelig medlem fra noen av de regionene som ikke allerede er representert i i utvalget, slik at cricket løftes i alle deler av landet. Ved interesse kan utvalget kontaktes. 

Utvalget består per 13.03 av følgende medlemmer:

alt alt alt

Waqas Asif
Leder - Drammen CK

Husnain Ali
Medlem - Sentrum CK

Nadeem Ahmad Quereshi
Medlem - Sinsen CK

 
alt    

Sultana Razia 
Medlem - Sinsen CK