Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.


Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Meld i fra om du eller andre blir

  • Trakassert

  • Såret

  • Plaget

  • Diskriminert

Du kan si i fra til trener, leder eller familien. Eller sende en konfidensiell e-post til Norges Cricketforbund ved Generalsekretær.

 

INFORMASJON & VEILEDNING

Retningslinjene for hele norsk idrett mot seksuell trakassering og overgrep - TRYKK HER

Brosjyre på norsk- TRYKK HER

Brochure in English - TRYKK HER