Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

Cricketforum Trøndelag

Cricketforum Trøndelag er Norges Cricketforbund (NCF) sitt regionale organ for samarbeid og koordinering mellom cricketklubber og utvikling av cricketidretten i Trøndelag, opprettet av forbundsstyret i NCF den 9. april 2018 (sak 28, 2018).

Cricketforum Trøndelag skal arbeide for:

  1. å fremme cricketidrettens interesser i Trøndelag
  2. mer samarbeid og koordinering mellom cricketklubbene i Trøndelag
  3. utvikling av cricketidretten i Trøndelag

For utfyllende mandat - Etablering av regionale cricketforum

Cricketforum Trøndelag har en kvinnelig og en mannlig representant fra hver klubb:

  • Dalen Hageby CK
  • Lade CK
  • Moholt CK
  • NTNUI
  • Spektra
  • Tempe CK
  • Trondheim CK

Henvendelser;

Henvendelse Cricketforum Trøndelag