Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

Etiske retningslinjer

Gode holdninger og god oppførsel er en forutsetning for at medlemmer, offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere skal ha tillit til Norges Cricketforbund (NCF). Det er en forutsetning at NCFs medlemmer og representanter (dommere, funksjonærer, tillitsvalgte) opptrer i henhold til gjeldende etiske retningslinjer. Retningslinjer kan lastes ned HER.


De etiske retningslinjene gjelder for alle i norsk cricket uavhengig av nivå eller erfaring. Det forventes at alle i norsk cricket fullstendig avstår fra:

 • Å motta gave eller annen fordel som direkte eller indirekte er knyttet til oppdrag som de er oppnevnt til
 • Å delta eller medvirke i veddemål knyttet til kamper
 • Inngåelse av formelle/uformelle avtaler med gamblere
 • Like eller kommentere “statuser” om kamper i NCFs regi, dette inkl. treningskamper eller andre turneringer
 • Skriftlig eller muntlig i offentlige fora kommentere dommeravgjørelser gjort i kamper i NCFs regi, dette inkl. treningskamper eller andre turneringer
 • Kommentere dommere som dømmer kamper i norsk cricket eller gi negativ omtale om deres dommerprestasjon
 • Vise rasistiske eller diskriminerende holdninger - av noen art.

Spillere og/eller dommere som oppfatter seg som mål for bestikkelser eller forsøk på bestikkelser, skal umiddelbart melde fra til dommerkomiteens leder, eventuelt til NCFs administrasjon.

Kommentarer kan misforstås eller feiltolkes. Når de først er skrevet så er de offentliggjort. Med ytringsfriheten følger også ytringsansvar.

Nyttige og viktige linker Ift. diskriminering og kampfiksing

Dommerens rolle
All idrett har som et av sine viktigste prinsipper å etterleve begrepet Fair Play og respekt for andre. NCF ønsker å sette fokus på dommernes plass i dette og forebygge situasjoner som kan skade omdømmet til cricket og dommerens rolle. Det skal aldri være tvil om en dommers nøytralitet

 • Publikum og spillere på kamper skal utvise toleranse og respekt for dommere og funksjonærer
 • En dommer skal alltid tiltale meddommere, trenere og spillere med respekt.
 • En dommer skal aldri kommentere en annen dommers prestasjon/avgjørelse i nærvær av andre.

NCFs dommere bør derfor være forberedt på, og til enhver tid vurdere situasjoner som de kan bli utsatt for, slik at de kan bevare sin integritet på en uklanderlig måte.

Dommere/funksjonærer i norsk cricket skal fullstendig avstå fra:

 • Gi forhåndsuttalelser om favoritter etc. i kamper i norsk cricket
 • Involvering med supportere/supporterklubber, herunder diskusjoner på sosiale medier (facebook, twitter etc.)
 • Å kommunisere med trenere, spillere, journalister på facebook, twitter etc.
 • Uttale seg om pågående sanksjoner som følge av situasjoner oppstått i kamp.

Brudd på retningslinjene kan sanksjoneres iht. NIFs lov §§ 1.1 og 1.2.  NCF styre, komiteer og utvalg kan iverksette tiltak/reaksjoner ovenfor den enkelte ved brudd/avvik på ovennevnte retningslinjer.