Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
2020 Norge Danmark.jpg

Cricketspillet

Cricket er en idrett som spilles mellom to lag, hvert lag har 11 spillere. Idretten spilles med cricketball og balltre (bat). Et lag begynner med å kaste ballen og har spillerne spredt utover banen mens det andre laget har to slagmenn (batters) som bruker hvert sitt balltre til å slå vekk ballen for lage løp (runs). Cricketkamper har enten to eller fire omganger (innings). I Norge har alle kampene to omganger med et fastsatt antall (overs) ballkast. I den første omgangen angriper det ene laget med balltre og forsøker å lage mest mulig løp mens det andre laget angriper med ball. Målet er å forårsake minst mulig løp. I den andre omgangen bytter lagene plass. Det laget som har scoret flest løp ved kampens slutt har vunnet. 


Se video hos det Internasjonale Cricketforbundet her: 

alt

Banen

Cricketbanen er enten rund eller oval med en rektangulær pitch i midten. Størrelsen på cricketbanen kan variere fra 120 meter til 180 meter i diameter. Det aller meste av spillet foregår på (pitchen) stripen i midten av banen, hvor det står to sett med pinner med 20 meters mellomrom. I Norge brukes det kunstgress på pitchen mens det i andre land er vanligere at pitchen består av veldig kort gress og godt komprimert spesiell type jord (natrural turf). På pitchen så er det ulike markører som viser spillområdet.

Format

En cricketkamp har ingen tidsbegrensning og vil således variere i lengde fra kamp til kamp. Hver inning er delt inn i et bestemt antall overs og hver overs består av seks gyldige kast. Cricket har ulike spillformat og formatene skilles som regel med forskjellige antall overs. Det lengste formatet er test cricket. Test cricket spilles kun internasjonalt og kampene kan vare i opptil fem dager. I Norge så konkurreres det i endagskamper og T20 kamper. I endagskampene så varer hver omgang 30, 40 eller 50 overs mens kortformatet T20 består av 20 overs i hver omgang. I cricket så har taktikk en sentral rolle og antall overs i en kamp har stor innflytelse på lagenes taktikkvalg.

Spillets gang

Laget som skal slå ballen (batting) har som oppgave å score så mange løp (runs) som mulig i løpet av sin omgang (sine overs/ballkast). Det andre laget skal prøve å begrense antall tillate løp (runs) som slaglaget får i løpet av omgangen. Lagene bytter roller mellom første og andre omgang, det vil si at hvert lag slår ballen en en omgang (batting) og kaster ballen den andre omgangen (bowling). En omgang er ferdig når alle overs (ballkast) er spilt eller slaglaget får ti av sine spillere slått ut. Det kastende laget har derfor to oppgaver samtidig; (1) begrense antall løp som slaglaget scorer og (2) få slått ut ti slagmenn hos motstanderlaget før total antall ballkast (overs) er ferdigspilt. Vinneren er det laget som har scoret flest runs etter at begge omgangene er ferdigspilt.

Scoring

Det laget som kaster ballen (bowling) velger en spiller til å kaste ballen. Kasteren kalles bowler. Bowleren byttes etter en over slik at flere enn en bowler kaster ballen. Bowlerens ti medspillere er spredt utover banen. Hver av de ni medspillerne kalles fielder den tiende som står bak den aktive slagmannen (batter) kalles wicket-keeper, som er den eneste av innelaget som får lov til å bruke hansker. Målet er å fange ballen, enten mens den er i lufta (da blir slagmannen slått ut) eller mens den triller på bakken (da kan de to slagmennene løpe mellom de to pinnesettene). Slaglaget har til enhver tid to slagmenn på banen, en ved hvert pinnesett. Bowleren løper frem til det ene pinnesettet og kaster ballen langs pitchen til slagmannen som står foran det andre pinnesettet. Slagmannen prøver å slå ballen lengst mulig vekk fra pitchen. Det beste slagmannen kan gjøre er å slå ballen opp i luften og ut av banen uten at ballen treffer bakken inne på banen. Da får slaglaget seks løp (runs). Det nest beste slagmannen kan gjøre er å slå ballen ut av banen via bakken. Da får slaglaget fire runs. Ved begge sistnevnte tilfeller, slipper slagmenene å løpe for lage runs. Dersom slagmannen ikke slår ballen ut av banen og den til slutt plukkes opp av en fielder så kan slaglaget få runs ved at slagmennene løper fra det ene pinnesettet over til det andre. Det vil si at de bytter pinnesett. Hver gang begge slagmennene når frem til det andre pinnesettet så får laget et run. Dersom de klarer å løpe frem og tilbake så får laget to runs. Det deles også ut ekstrapoeng ved ulike anledninger. Ekstrapoengene kan deles i to kategorier; straffepoeng og byes.

En god bowler er så flink til å kaste ballen at slagmannen ikke klarer å slå ballen langt vekk og således ikke klarer å score mange runs. Det finnes ulike kasteteknikker. Fastbowlere kaster ballen fortest mulig mens spinbowlere gir ballen mest mulig skru. Bowleren kan velge om ballen skal sprette en gang før den når frem til slagmannen eller ikke. Spinbowlere prøver å gi ballen en mest mulig uforutsigbar skru etter at ballen treffer bakken slik at slagmannen bommer på ballen.

Dommer

Det er to dommere på hver cricketkamp. Den ene dommeren står bak pinnesettet på bowlerens side mens den andre dommeren står til siden for slagmannen. En cricketkamp kan ha tre utfall; seier og tap for de to lagene, uavgjort (lagene ender med like mange runs) eller abandoned (kampen kan ikke spilles ferdig på grunn av regn, dårlig sikt eller andre årsaker). Det kan også brukes en scorer i kampene. Scoreren sitter utenfor banen og holder oversikt over statistikk, som antall runs, hvor mange som er slått ut og så videre.

Cricket er en unik idrett som ikke bare følger de faste spillereglene men også har et viktig sportsmanship element, kalt «the spirit of the game». Spillerne forventes å opptre høflig og akseptere dommerens avgjørelser uten irritasjon eller klaging. Dårlig oppførsel og dårlig sportsmanship slås knallhardt ned på.

Å bli slått ut.

En slagmann kan bli slått ut på flere ulike måter:

  • Pol. En slagmann slår ballen opp i lufta og ballen fanges av en fielder inne på banen før den treffer bakken.

  • Bowlet. Bowleren kaster ballen forbi slagmannen slik at den treffer pinnesettet bak.

  • LWB. LWB står for «leg-before-wicket», det vil si bein-før-pinnesett. Slagmannen blir slått ut hvis ballen treffer beinet hans foran pinnesettet og dommeren ser at ballen hadde truffet pinnesettet dersom den ikke hadde truffet beinet først. Slagmannen kan med andre ord ikke blokkere ballens ferd mot pinnesettet med kroppen. Han må bruke balltreet til å slå vekk ballen dersom han tror ballen vil treffe pinnesettet.

  • Løpt ut. Dersom en fielder kaster ballen slik at den treffer pinnesettet mens slagmannen prøver å score et run (det vil si at han er midt i å løpe fra et pinnesett til det andre) så er slagmannen slått ut.

  • Slagmannen er også slått ut hvis (a) han treffer pinnesettet med balltreet i det han skal slå ballen, (b) han står for langt fra pinnesettet når han skal slå ballen, (c) han slår ballen to ganger på samme kast, (d) han håndterer ballen uten tillatelse fra motstanderen, (e) han med overlegg hindrer en fielder eller (f) han bruker for lang tid til å komme inn på banen som erstatter for slagmannen som nettopp ble slått ut.