Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
2020 Norge Danmark.jpg

Klubbkontingent, serieavgift, spillerlisens/forsikring

Klubbkontingent og serieavgift

NCF klubbkontingent Kr 1500
Serieavgift T20 Championsship Kr 2000 
Super League Kr 2000

 

Spillerlisens/forsikring

Alle aktive medlemmer i lag/klubb tilsluttet Norges Cricketforbund (NCF) og som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, skal forsikres i henhold til gjeldende regelverk.


NCFs forsikringavtale er via Gjensidige forsikring og Idrettens Helsesenter.

Gjeldende Spillereglement 

 • § 3.3.5 En registrert spiller er først spilleberettiget når lisens for inneværende sesong er betalt og registret i NCF sitt gjeldende medlemssystem.

NCF Spillerlisens fra fylte 18 år

Per år

Grunnforsikringslisens

Kr. 400

Utvidet forsikringslisens*

Kr. 900

*Utvidet forsikringslisens gir økt dekning og kortere ventetid. 

NCF Spillerlisens for ungdom i 13 til 18 år

Per år

Grunnforsikringslisens UNG 

Kr. 200

Utvidet forsikringslisens* UNG 

Kr. 500

*Utvidet forsikringslisens gir økt dekning og sikrer raskere behandling. 

 Hvem forsikringen gjelder:

 1. Forsikringen omfatter de som har løst og betalt lisens, som ikke er dekket under NIF Barneidrettsforsikring, dvs. fra en fyller 13 år.
 2. Forsikringen er under trening og deltagelse i alle forbund i regi av klubb/forbund i hele verden.
 3. Forsikrede må være medlem i Norsk Folketrygd.
 4. Utøvere eldre enn fylte 70 år dekkes ikke av medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av ulykkes- eller idrettsskade.

Hva forsikringen gjelder:

 1. Idrettsskade, akutt skade på legemet som uforutsett inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse
 2. Belastningsskade, skader som følge følge av langvarig belastning eller slitasje under organisert cricket og trening.
 3. Ulykkesskade, skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk hendelse – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med direkte reise til/fra idrettsutøvelse

Hvor/når forsikringen gjelder:

Forsikringen gjelder under organisert cricket idrettsutøvelse samt treningsøvelser som naturlig hører sammen.

Har du en idrettsskade?

Viktig! Alle skader må meldes inn via elektronisk skadeskjema til Gjensidige.
Meld skade: - TRYKK HER

Idrettens skadetelefon
All diagnostisering og behandling av akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon, uten bortfaller retten til erstatning. Skadetelefonen 98702033 er åpen som vanlig fra 09.00 – 21.00 hver dag og kan bistå med råd og veiledning.

 • Idrettens Helse Video & veiledning – TRYKK HER

Informasjon om gjeldende forsikringsordninger:

 • Idrettsforbundet, klubbforsikring og Idrettsforsikring barn – TRYKK HER
 • LINK Norges Cricketforbund Forsikringsbevis og vilkår med Gjensidige gjeldende fra 01.04.2022 til 31.03.2023 - HER
 • LINK Norges Cricketforbund Forsikringsbevis og vilkår med Gjensidige gjeldende fra 01.04.2023 til 31.03.2024 - HER

alt

Merk!

​​​​​​​​​​​​​​Det er viktig at alle medlemmer er registrert i MinIdrett og at klubbene registrere sine medlemmer  via KlubbAdmin. Da kan de aktive  betale sin lisens og er da dekket av forsikringslisensen og være spilleberettiget.​​​​​​​