Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
2020 Norge Danmark.jpg

Klubbkontingent, serieavgift, spillerlisens/forsikring

Klubbkontingent og serieavgift 2024

NCF klubbkontingent Kr 1500
Serieavgift T20 League Kr 2000 
Super League Kr 2000

 

Spillerlisens/forsikring

Alle aktive medlemmer i lag/klubb tilsluttet Norges Cricketforbund (NCF) og som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, skal forsikres i henhold til gjeldende regelverk.


NCFs forsikringavtale er via Gjensidige forsikring og Idrettens Helsesenter.

Fra 01.04 2024 vil spillerlisensen endres til ett alternativ og forsikringsmessig det som i dag tilsvarer den utvidete forsikringsdekningen. Spillerlisens 2024 vil koste 500 kr for spillere fylt 19 år og oppover og 250 kr for spillerer fra fylte 13 år til og med fylte 18 år. Endringen er innført grunnet lang ventetid i det offentlige helsevesen for behandling av skader påført gjennom idrett. Ved å inngå en avtale om den beste forsikringsdekningen for alle spillere, innbefatter dette også at en kommer raskt i gang med oppfølging og behandling når en først skader seg. Spillerlisensen for 2024 sesongen gjelder fra kjøpsdato til og med 31.03.2025

Gjeldende Spillereglement 

 • § 8.3.5 En registrert spiller er først spilleberettiget når lisens for inneværende sesong er betalt og registret i NCF sitt gjeldende medlemssystem.

NCF Spillerlisens fra fylte 19 år

Per år

Forsikringslisens

Kr. 500


NCF Spillerlisens fra fylte 13 år til og med fylte 18 år

Per år

Forsikringslisens UNG 

Kr. 250

 Hvem forsikringen gjelder:

 1. Forsikringen omfatter de som har løst og betalt lisens, som ikke er dekket under NIF Barneidrettsforsikring, dvs. fra en fyller 13 år.
 2. Forsikringen er under trening og deltagelse i alle forbund i regi av klubb/forbund i hele verden.
 3. Forsikrede må være medlem i Norsk Folketrygd.
 4. Utøvere eldre enn fylte 70 år dekkes ikke av medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av ulykkes- eller idrettsskade.

Hva forsikringen gjelder:

 1. Idrettsskade, akutt skade på legemet som uforutsett inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse
 2. Belastningsskade, skader som følge følge av langvarig belastning eller slitasje under organisert cricket og trening.
 3. Ulykkesskade, skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk hendelse – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med direkte reise til/fra idrettsutøvelse

Hvor/når forsikringen gjelder:

Forsikringen gjelder under organisert cricket idrettsutøvelse samt treningsøvelser som naturlig hører sammen.

Har du en idrettsskade?

Viktig! Alle skader må meldes inn via elektronisk skadeskjema til Gjensidige.
Meld skade: - TRYKK HER

Idrettens skadetelefon
All diagnostisering og behandling av akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon, uten bortfaller retten til erstatning. Skadetelefonen 98702033 er åpen som vanlig fra 09.00 – 21.00 hver dag og kan bistå med råd og veiledning.

 • Idrettens Helse Video & veiledning – TRYKK HER

Informasjon om gjeldende forsikringsordninger:

 • Idrettsforbundet, klubbforsikring og Idrettsforsikring barn – TRYKK HER
 • LINK Norges Cricketforbund Forsikringsbevis og vilkår med Gjensidige gjeldende fra 01.04.2024 til 31.03.2025 - HER
 • LINK Norges Cricketforbund Forsikringsbevis og vilkår med Gjensidige gjeldende fra 01.04.2023 til 31.03.2024 - HER

alt

Merk!

​​​​​​​​​​​​​​Det er viktig at alle medlemmer er registrert i MinIdrett og at klubbene registrere sine medlemmer  via KlubbAdmin. Da kan de aktive  betale sin lisens og er da dekket av forsikringslisensen og være spilleberettiget.​​​​​​​