Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
ICC logo.png

ICC Dommer og NCF scorerkurs

Gode dommere (umpires) og scorere er avgjørende i cricket. Norges Cricketforbund har etablert en egen strategiplan for dommerutvikling, og tilbyr kursing på flere nivåer. 


Norges Cricketforbund arrangerer flere ganger i året ulike dommerkurs etter modell fra det internasjonale cricketforbundet ICC. Kursene er tilpasset nye dommere, aktive dommere, aktive spillere og andre som ønsker utvidet kunnskap om lover og regler i Cricket. Se aktivitetskalenderen for informasjon om kommende dommer og scorerkurs under Norges Cricketforbund 

Norges Cricketforbund har påstartet prosessen med å utvikle og sertifisere vår dommerutdanning. Målet med dette programmet er å få frem bedre dommere med bedre kunnskap og kvalitet på dommerne. Med strategiplanen for dommerutvikling ønsker Cricketforbundet at dommere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig forbedring og videreutvikling av egen kompetanse. På sikt skal alle dommerkurs avholdes på norsk av en norsktalende kursholder, noe som vil bidra til større engasjement under kursene som vil resultere i økt forståelse og læring. 

Kontakt administrasjonen ved idrettsskonsulent Tariq Mir ved spørsmål og andre henvendelser knyttet til dommer- og scorerutvikling. 
 

ICC dommerkurs Foundation og Level 1 

Det har blitt gjort endringer i dommerutdanningen. Alle kurs som tidligere ble laget og gjennomført av ECB, vil fra 2024 bli laget og gjennomført av NCF/ICC. Kursene har blitt mer omfattende med forbedret innhold. Level 1 og 2 innholder har en varighet på to fulle dager med mye praksis i en sal eller utendørs, sammenlignet med ingen praksis i ECB kurs som var en gikk over en heldag.
Alle nye dommere må gjennomgå et grunnkurs kalt Foundation Course som har ni moduler som gjennomgås via e-læring. Foundation kurset er obligatorisk for å kunne delta på Level 1 kurset. Begge kursene er tilgjengelig på ICC utdannings platform, EdApp.com. Level 1 kurset er to delt. Første delen har 5 moduler og gjennomføres via e-læring. Deretter to fulle dager face to face med både teori og praksis.

 

I tillegg til nye dommere, oppforderes spesielt dere som ønsker å få en ICC sertifisering, for å kunne dømme i andre land til å melde seg på.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB! For å kunne dømme kamper arrangert av NCF, må en være kvalifisert. For å bli kvalifisert, må Level 1 være fullført med tilfredsstillende resultat.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Foundation/grunnkurs har ni e-læringsmoduler

Foundation kurset har følgende leksjoner:

 1. Om kurset
 2. Teknikk
 3. Forberedelse
 4. Kunnskap og forståelse
 5. Holdning og samarbeid
 6. Avgjørelser
 7. Kamp organisering
 8. Selv organisering
 9. Evaluering (må bestås)

Varighet: 1-2 timer e-læring uten lærer
Aldersgrense for deltakelse: 14 år
Eksamen/avsluttende prøve: Interne prøver 
Nivå: Grunnivå (ikke kvalifisert)
Kursansvarlige: NCF (ICC)
Forkunnskaper: Kjennskap til cricket 
Kursbevis: ICC
Målgruppe:  Nybegynnere. Aktive og intersserte aktører i cricketmiljøet, inkludert:

 • Spillere
 • Foreldre
 • Supportere

Beskrivelse: 
Alle 9 modulene må være fullførte før en kan delta på Level 1.
Læringsmål: Øke forståelsen for cricket og spillets regler. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Level 1 kurset er to delt. Første delen gjennomføres via e-læring. Deretter to fulle dager face to face med både teori og praksis.

Første delen av Level 1 kurset inneholder fem e-læringsmoduler:

 1. Om kurset
 2. Teknikk
 3. Forberedelse
 4. Kunnskap og forståelse
 5. Evaluering (må bestås med 100%)


Varighet: 1-2 timer e-læring uten lærer og to fulle dager teori og praksis med lærer
Aldersgrense for deltakelse: 14 år
Eksamen/avsluttende prøve: Interne prøver og tester
Nivå: Kvalifisert grunnivå
Kursansvarlige: NCF (ICC)
Forkunnskaper: Fullført grunnkurset Foundation 
Kursbevis: ICC
Målgruppe: Aktører fra cricket miljøet med interesse for døming som ønsker å bli kvalifiserte 
Beskrivelse: Level 1 kurset er to delt. Første delen har 5 moduler og gjennomføres via e-læring. Deretter to fulle dager face to face med både teori og praksis.
Forkunnskaper: Fullført grunnkurset Foundation 
Kursbevis: ICC
Læringsmål: Kvalifisering, øke forståelsen for cricket og spillets regler.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berettiget for å dømme kamper arrangert av NCF:
For å få lov til å dømme kamper, må en være kvalifisert. I tillegg må alle kvalifiserte dommere hvert år gjennomgå et oppdateringskurs i regi av NCF.
Oppdateringskurset for nye dommere (Level1) gir en grunnleggende oversikt over NCF sine særskilte regler samt hvordan nevnte regler utøves i praksis på banen under spillet.
Oppdateringskurset for erfarne dommere gir en oversikt over gjennomførte endringer i NCF sine særskilte regler samt hvordan nevnte regler skal utøves i praksis på banen under spillet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ICC dommerkurs Level 2 (foreløpig ikke tilgjengelig)

Varighet: To fulle dager med teori og praksis
Aldersgrense for deltakelse: 17år
Eksamen/avsluttende prøve: Interne prøver og tester
Nivå: Videregående
Kursansvarlige: NCF (ICC)
Beskrivelse: Kurset er laget for å gi deltakerne ytterligere kunnskaper og ferdigheter for dømming på høyere nivå og i ligaspill.
Kurset går over ??? moduler. Viktig at kandidatene får tid til å gjennomføre påkrevd teori og praksis.
Forkunnskaper: ICC dommerkurs Level 1
Kursbesvis: ICC
Målgruppe: For aktive dommere som at utført og bestått Level 1. Fokus på dommere som jobber med barn. 
Læringsmål: Videreutvikling. Dette er et viktig kurs for å løfte omdømme og kvaliteten for dømming i Norsk cricket. Kvalitet på dommeryrket vil også fostre opp interesse og utvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berettiget for å dømme kamper arrangert av NCF:
For å få lov til å dømme kamper, må en være kvalifisert. I tillegg må alle kvalifiserte dommere hvert år gjennomgå et oppdateringskurs i regi av NCF.
Oppdateringskurset for erfarne dommere gir en oversikt over gjennomførte endringer i NCF sine særskilte regler samt hvordan nevnte regler skal utøves i praksis på banen under spillet..  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Scorerkurs Trinn 1 / Scorer Course Level 1 (online)

Kursansvarlige: CricClubs, leverandør og utvikler av turneringssystem for Cricket.

Beskrivelse: Kurset gir grunneleggende forståelse av de oppgaver som følger en scorer under en cricket kamp.
Utnevnte scorer vil være ansvarlig for organisering av kampen og registrering av kampens resultater og føringer. Scorer er et viktig element under en cricketkamp. Kurset tilpasses deltakernes alder, erfaring og nivå og går over 2 timer teori. Gjennomført kurs gir grunnleggende oversikt over gjeldende signaler og rutiner i spillet,
samt hvordan det utøves i praksis under spillet. Kandidaten vil få nødvendig kunnskap og erfaring til å score kamper på et grunnleggende nivå.

Forkunnskaper: Kjennskap til cricket.

Målgruppe: 
Nybegynnere. Aktive og intersserte aktører i cricketmiljøet, inkludert

 • Spillere
 • Lagkapteiner
 • Foreldre
 • Supportere
 • Frivillige

Kursbevis: Kursbevis utstedes om hele kurset er fullført.

 

Scorerkurs Trinn 2 / Scorer Course Level 2 (online)

Kursansvarlige: CricClubs, leverandør og utvikler av turneringssystem for Cricket.

Beskrivelse: Kurset er laget for å gi aktive scorere ytterligere kunnskaper og ferdigheter for scoring på høyere nivå.
Kurset går over 2 timer.

Forkunnskaper: Scorerkurs Trinn 2 / Scorer Course Level 2

Målgruppe: Fullført scorerkurs Trinn 1/Level 1

Kursbevis: Kursbevis deles ut først når kandidaten har fått tilfredsstillende resultat, både på den teoretiske og praktiske delen.