Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
180313_dommerkurs-S1.png

Dommer- og scorerkurs

Gode dommere (umpires) og scorere er avgjørende i cricket. Norges Cricketforbund har etablert en egen strategiplan for dommerutvikling, og tilbyr kursing på flere nivåer. 


Norges Cricketforbund arrangerer flere ganger i året ulike dommerkurs etter modell fra det internasjonale cricketforbundet ICC. Kursene er tilpasset nye dommere, aktive dommere, aktive spillere og andre som ønsker utvidet kunnskap om lover og regler i Cricket. Se aktivitetskalenderen for informasjon om kommende dommerkurs under Norges Cricketforbund 

Norges Cricketforbund har påstartet prosessen med å utvikle og sertifisere vår dommerutdanning. Målet med dette programmet er å få frem bedre dommere – bedre kunnskap og kvalitet på dommerne. Med Strategiplanen for dommerutvikling ønsker Cricketforbundet at dommere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse. På sikt skal alle dommerkurs avholdes på norsk av en norsktalende kursholder, noe som vil bidra til større engasjement under kursene, økt forståelse og læring. 

Kontakt administrasjonen ved idrettsskonsulent Tariq Mir ved spørsmål og andre henvendelser knyttet til dommer- og scorerutvikling. 
 

Dommerkurs Trinn 1 / Stage 1 Umpire e-læringskurs (ECB) med face to face gjennomgang på norsk/engelsk (NCF)

Kurset er delt i fire moduler. De første tre fasene gjøres digitalt hos ECB mens den fjerde fasen gjennomgås ved personlig fremmøte hos NCF.
Alle som registrer seg for Satge 1 kurset via min idrett, får tilsendt en lenke for registrering hos ECB. Etter registrering, vil du få tilsendt login info fra ECB for gjennomføring av de første tre trinnene.
ECB sender automatisk ut kursbevis til alle som har fullført alle tre trinn. Det er nødvendig å oppnå minst 70% for å bestå trinnnet "Confirm your understanding".
Før påmelding til trinn 4 - face to face med NCF, må kursbeviset ha vært sendt til administrasjonen. 

Varighet: 9 timer e-læring uten lærer og 3 timer teori med lærer
Aldersgrense for deltakelse: 14 år
Eksamen/avsluttende prøve: Interne prøver
Nivå: Grunnivå

Kursansvarlige: NCF, ECB Association of Cricket Officials (ACO)

Beskrivelse: 
Kurset er delt i fire moduler. De første tre modulene gjøres digitalt hos ECB mens den fjerde modulen gjennomgås ved personlig fremmøte hos NCF. Alle modulene må være fullført for å bli anerkjent som kvalifisert dommer av NCF.

 • It’s your call Umpire education Stage 1, ECB (digital, gjennomgang)
 • MCC Laws for Stage 1, ECB (digital, gjennomgang)
 • Confirm your understanding, ECB (digitalt, må bestås)
 • Gjennomgang av Stage 1 på norsk/engelsk, NCF (fysisk fremmøte)

For å få lov til å dømme kamper, må alle kvalifiserte dommere hvert år gjennomgå et oppfriskningskurs i regi av NCF.
Kurset gir en grunnleggende oversikt over gjeldende lover og regler i spillet samt hvordan nevnte regler utøves i praksis på banen og under spillet.  
Kandidaten vil få nødvendig kunnskap og erfaring til å dømme kamper på et lavere nivå der offisiell dommer/Umpire ikke er utnevnt/kreves.

Forkunnskaper: Ingen krav til forkunnskaper

Kursbevis: Avhengig av kursdeltakers målsetting utstedes to ulike kursbevis om hele kurset er fullført. Sertificate Educationa. Sertificate Credentials.

Målgruppe:  Nybegynnere. Aktive og intersserte aktører i cricketmiljøet, inkludert

 • Spillere
 • Foreldre
 • Supportere

Kurset kan anbefales for praktiserende og deltakende aktører i Norsk Cricket.

Læringsmål: Øke forståelsen for Cricket og spillets regler.
Gjøre idretten tilgjengelig og forståelig for alle med tilknytning til Cricket. Samt utvikle og utvide dommerstallen og dommerresurser.

Veien videre etter kurset er avgjørende for praktisk utøvelse eller kun økt kunnskap. 

 • Educational (økt forståelse og kunnskap)
 • Credentials (Praktiserende på lavt nivå og hjelpedommer)

NB! Fullført kurs gir status som kvalifisert Stage 1 dommer. Men for å få lov til å dømme kamper, må du gjennomgå en årlig obligatorisk oppdateringskurs for nye dommere. Påmelding skjer via min idrett eller NCF sin hjemmeside under kalender. 

 

Dommerkurs Trinn 2 / Umpiring stage 2

Alle som registrer seg for Satge 2 kurset via min idrett, får tilsendt en lenke for registrering hos ECB. Etter registrering, vil du få tilsendt login info fra ECB for gjennomføring av den digitale delen som må bestås.
Dertetter må kandidatene fullføre heldagskurs ved fysisk fremmøte med lærer for å få kursbevis.  

Varighet: 9 timer teori med lærer, og 9 timer praksis i klubb

Aldersgrense for deltakelse: 17år

Eksamen/avsluttende prøve: Interne prøver

Nivå: Videregående

Kursansvarlige: NCF, ECB Association of Cricket Officials (ACO)

Læringsmål: Dette er et viktig kurs for å løfte omdømme og kvaliteten for dømming i Norsk cricket. Kvalitet på dommeryrket vil også fostre opp interesse og utvikling

Beskrivelse: Kurset er laget for å gi deltakerne ytterligere kunnskaper og ferdigheter for dømming på høyere nivå og i ligaspill.
Kurset går over 8 moduler. Viktig at kandidatene får tid til å gjennomføre påkrevd teori og praksis.

Forkunnskaper: Dommerkurs Trinn 1 / Umpire course Stage 1

Kursbesvis: Kursbevis deles ikke ut før kandidaten har hått gjennom en lang prosess. Kurset kreve betydelig tilleggsarbeid utover de 18 timer med kursdeltakelse og praksis. De går fra å være Educational til Creditational i løpet av en lenger prosess med praktisk, gjennomgang av hele lovverket samt tester og vurderinger.

Målgruppe: For aktive dommere som at utført Trinn 1. Fokus på dommere som jobber med barn. 

Ved påmelding via hjemmesiden til NCF, husk å registrere deg hos ECB for å få tilgang til digitalt kursmateriale.

NB! Fullført kurs gir status som kvalifisert Stage 2 dommer. Men for å få lov til å dømme kamper, må du gjennomgå en årlig obligatorisk oppdateringskurs for erfarne dommere. Påmelding skjer via min idrett eller NCF sin hjemmeside under kalender.  

 

Scorerkurs Trinn 1 / Scorer Course Level 1 (online)

Kursansvarlige: CricClubs, leverandør og utvikler av spilleregistreringssystem for Cricket.

Beskrivelse: Kurset gir grunneleggende forståelse av de oppgaver som følger en scorer under en cricket kamp.
Utnevnte scorer vil være ansvarlig for organisering av kampen og registrering av kampens resultater og føringer. Scorer er et viktig element under en cricketkamp.

Kurset tilpasses deltakernes alder, erfaring og nivå og går over 9 timer. 2 timer teori samt 7 timer praksis. 
Gjennomført kurs gir grunnleggende oversikt over gjeldende signaler og rutiner i spillet,
samt hvordan det utøves i praksis under spillet.
Kandidaten vil få nødvendig kunnskap og erfaring til å score kamper på et grunnleggende nivå.

Forkunnskaper: Ingen krav til forkunnskaper.

Målgruppe: 

Nybegynnere. Aktive og intersserte aktører i cricketmiljøet, inkludert

 • Spillere
 • Lagkapteiner
 • Foreldre
 • Supportere
 • Frivillige

Kursbevis: Kursbevis utstedes om hele kurset er fullført.

 

Scorerkurs Trinn 2 / Scorer Course Level 2 (online)

Kursansvarlige: CricClubs, leverandør og utvikler av spilleregistreringssystem for Cricket.

Beskrivelse: Kurset er laget for å gi aktive scorere ytterligere kunnskaper og ferdigheter for scoring på høyere nivå.
Kurset går over 9 timer fordelt på teori og praksis.

Forkunnskaper: Scorerkurs Trinn 2 / Scorer Course Level 2

Målgruppe: Fullført scorerkurs Trinn 1/Level 1

Kursbevis: Kursbevis deles ut først når kandidaten har fått tilfredsstillende resultat, både på den teoretiske og praktiske delen.