Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

Antidoping

NIF har sluttet seg til WADAs antidopingregelverk, og implementert dette i NIFs regelverk. Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre alle utøvere retten til å delta i en dopingfri idrett. Dette krever aktiv innsats fra hele den organiserte idretten. Alle som er medlemmer av idrettslag, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktiviteten er omfattet av antidopingregelverket. 

NIF har delegert ansvaret for dopingkontroller og påtale til Stiftelsen Antidoping Norge.


Forskrift om innhenting av samtykke til dopingkontroll fra foresatte for mindreårige utøvere trer i kraft 1. oktober 2022. Alle aktuelle utøvere som skal delta i idrettsaktivitet på topputøvernivå må ha levert samtykke før deltakelsen. For cricket gjelder dette spillere på herre- og kvinnelandslaget under 18 år. 

Samtykket skal sendes både til Cricketforbundet og Antidoping Norge (ADNO) til samtykke@antidoping.no. Se samtykkeskjema nedenfor under nyttige lenker.

Forbundet anbefaler innmelding i facebookgruppa «Antidoping for topputøvere».

  • Gruppa er åpen for utøvere som er aktuelle for internasjonal representasjon (junior/senior).

  • Her får du en kort video eller tekst 1-2 ganger per måned.

  • Frivillig innmelding HER :

Generell informasjon

  • Les mer om Rent Særforbund på Antidoping Norge sine hjemmesider - HER

  • Last ned teaserfilmen om Ren Utøver - HER

NYTTIGE LENKER: