Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

Kontrollutvalget

Kontrollkomiteen skal påse at:

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Kontrollutvalget består av;

Navn Rolle Klubb
Ramya Immadi Leder Vestli CK
Kiran Kumar Penta Medlem Sandefjord CK
Prithvi Bhart Medlem Sentrum CK
Sagana Kunaratnam Varamedlem Vestli CK