Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
8.jpg

Klubbutvikling

Et satsingsområde for Norges Cricketforbund er å bidra til at klubbene utvikler seg positivt økonomisk, administrativt, sportslig og som en sosial møteplass for alle. Idrettskretsene tilbyr en rekke kurs, møter og seminarer knyttet til klubbutvikling gjennom hele året. Cricketforbundet har også egne klubbveiledere som kan bistå klubbene, gjerne i samarbeid med idrettskretsene.

Eksempel på  kurskalender som ligger på Oslo Idrettskrets nettside:
Oslo Idrettskrets (idrettsforbundet.no)


Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon. Norges Cricketforund har avsatte midler til klubberutvikling. Klubber som deltar i en klubbutviklingsprosess mottar ekstern bistand og ressurser for å gjennomføre klubbutviklingsprosesser.

Bedre klubb er et konsept der klubben selv etter eget initiativ svarer på en rekke spørsmål som et ledd i egen bevistgjøring for å bli enda bedre.

Les mer om klubbutvikling her: Klubbutvikling (idrettsforbundet.no)

Kontakt administrasjonen ved utviklingskonsulent Erik Aas Andersen ved spørsmål og/eller ønske om å delta i en klubbutviklingsprosess. 

alt