Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

Aktuelt


Det er mangel på treningsfasiliteter innendørs for svært mange klubber. Hovedtyngden av cricketklubbene holder...

Her presenteres felles oversikt over alle leverandøravtaler, støtte- og- tilskuddsordninger med rabattordninger...

Alle idrettslag må oppnevne en barneidrettsansvarlig. Alle idrettslag som organiserer aktivitet for barn til...

BRUK HUE for frivilligheten er et undervisningsverktøy som tilbys gratis til alle frivillige lag og organisasjoner....

ALLEMED er en arbeidsmodell og et gratis nasjonalt verktøy som skal gjøre det lettere for klubber å inkludere alle...

Ideen om et anleggsprosjekt (baner/pitcher) vil ofte være knyttet til et lokalt behov, eller som initiativ fra...

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes...

Norges Idrettsforbund (NIF) lager mange nyttige filmer med ulike problemstillinger som er aktuelle for klubb innenfor...

Til ledere og styremedlemmer i klubbene våre! Bedre klubb er et enkelt og gratis verktøy for din klubb i arbeidet...

Det er hele tiden behov for å øke kompetansen for de som jobber med barn og unge i klubbene våre. Det er nyttig...

Et satsingsområde for Norges Cricketforbund er å bidra til at klubbene utvikler seg positivt økonomisk, administrativt,...

Criiiocricket, et rekrutteringskonsept fra ICC.