Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

Sanksjonsutvalget

Sanksjonsutvalget skal behandle følgende saker:

Samtlige saker som inngår under NCFs spillereglement videresendt eller rapportert inn fra

a. Lovpålagte komiteer og utvalg

b. Forbundsstyret

c. Dommerkomiteen

d. Andre organisasjonsledd i NCF, og dets medlemmer (dvs. klubber)


Mandat Sanksjonsutvalget (SU)

Prosedyreregler ved Anti-korrupsjonssaker

 

Medlemsklubb eller medlem av en medlemsklubb skal alltid benytte eget skjema til rapportering:

Skjema for henvendelse/sak til SU

 

Henvendelser til Sanksjonsutvalget

 

Oversikt over medlemmene i komiteer/utvalg 2024 følger HER.