Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

NCF Komiteer og utvalg


Valgkomiteen – kanskje den viktigste komiteen... Skal bl.a. sette sammen og foreslå et kompetent og samlende...

Kontrollkomiteen skal påse at: idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser idrettslagets...

Cricketforum Trøndelag er Norges Cricketforbund (NCF) sitt regionale organ for samarbeid og koordinering mellom...

Klager/henvendelser til sanksjonsutvalget skjer på eget skjema (se nedenfor).

Klager/henvendelser til ankeutvalget skjer via e-post til post@cricketforbundet.no .

Dommerkomiteen (DK) behandler, administrerer og tar del i utviklingen av dommere og scorere samt oppdatering av...

Uttakskomiteen skal bl.a.: Ta ut et best mulig lag som skal representere Norge Promotere og utvikle yngre...

Utvalget for barn, unge og bredde skal gjennom sitt arbeid bidra til økt aktivitet, større mangfold og bedre organisering...

Utvalget for kjønnsbalanse - kvinneutvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til økt aktivitet, større mangfold og...

Anleggsutvalget skal bl.a. arbeide for å kartlegge anleggssituasjonen og anleggsutfordringene innen cricket i Norge...

IU skal ha følgende målsettinger for sitt virke; Søke norsk innflytelse og påvirkning i internasjonal sammenheng,...