Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

NCF Komiteer og utvalg


Valgkomiteen – kanskje den viktigste komiteen... Skal bl.a. sette sammen og foreslå et kompetent og samlende...

Kontrollkomiteen skal påse at: idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser idrettslagets...

Cricketforum Trøndelag er Norges Cricketforbund (NCF) sitt regionale organ for samarbeid og koordinering mellom...

Sanksjonsutvalget skal behandle følgende saker: Samtlige saker som inngår under NCFs spillereglement videresendt...

Ankeutvalget skal behandle følgende ankesaker: Avgjørelser tatt av sanksjonsutvalget i saker som angår NCFs...

DK skal organisere, lede, fordele og kontrollere dommere/scorere i NCFs seriespill/kamper. DK skal sikre en etisk...

Gjennom sesongen representerer Norges Cricketforbund (NCF) i et flertalls turneringer i inn- og utland. I forkant...

NCF har som generelt mål å få større mangfold med flere barn og unge, flere kvinner og flere etnisiteter i cricket....

Anleggsutvalget skal arbeide med utgangspunkt i NCFs strategiplan, strategiområde 2: Anlegg, og kan utarbeide forslag...