Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

NCF Komiteer og utvalg

Valgkomiteen – kanskje den viktigste komiteen... Skal bl.a. sette sammen og foreslå et kompetent og samlende...

Kontrollkomiteen skal påse at: idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser idrettslagets...

Cricketforum Trøndelag er Norges Cricketforbund (NCF) sitt regionale organ for samarbeid og koordinering mellom...

Klager/henvendelser til sanksjonsutvalget skjer på eget skjema (se nedenfor).

Klager/henvendelser til ankeutvalget skjer via e-post til Generalsekretær.

Dommerkomiteen (DK) behandler, administrerer og tar del i utviklingen av dommere og scorere samt oppdatering av...

Utvalget for barn, unge og bredde skal gjennom sitt arbeid bidra til økt aktivitet, større mangfold og bedre organisering...

Utvalget for kjønnsbalanse - kvinneutvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til økt aktivitet, større mangfold og...

Uttakskomiteen skal bl.a.: Ta ut et best mulig lag som skal representere Norge Promotere og utvikle yngre...