Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

Verdier og normer


Gode holdninger og god oppførsel er en forutsetning for at medlemmer, offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere...

NCF følger retningslinjer angående korrupsjon som angitt i NIFs lovnorm og IOCs regelverk.

Utfyllende veiledning fra Norges Idrettsforbund finner du HER.  Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle...

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for...

NIF har sluttet seg til WADAs antidopingregelverk, og implementert dette i NIFs regelverk. Målet med idrettens...

Norges Cricketforbund er sertifisert som et Rent Særforbund. Sammen med Antidoping Norge (ADNO) påser vi at vå...