Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
dommer og scorere.jpg

Dommerattest: Gi barn og unge idrettsglede i et trygt miljø

Det skal ikke være tilfeldigheter som avgjør hvilke opplevelser barn og unge sitter igjen med etter deltakelse i norsk idrett.


Dommerattesten – et viktig verktøy for alle som har et dommerverv i norsk barneidrett.

Dommerattesten er utarbeidet i samarbeid mellom særforbundene og NIF, og Kompetanseutvalget i norsk idrett har vært delaktig i prosessen. Attesten gir et godt utgangspunkt for å lykkes som dommer, slik at barn og unge møter et helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av dommer, idrettslag og idrett.

Dommerattest for barneidretten ligger nå ute på norsk. Engelsk versjon kommer, og i fremtiden vurderes også en versjon for dommere i ungdomsidretten. Dommerattesten kan tas HER.

Det er også laget en temaside for dommere, her ligger informasjon om Dommerattesten, verktøykasse for særforbund og idrettslag for å spre budskapet, og annen inspirasjon om dommerfaget.

Når du som dommer har fullført Dommerattesten, blir kompetansen din synlig på din idretts-CV.