Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
210825 Stubberudmyra_2.jpg

Bygging av bane/pitch

Ideen om et anleggsprosjekt (baner/pitcher) vil ofte være knyttet til et lokalt behov, eller som initiativ fra enkeltpersoner/klubber som ikke har erfaring fra anleggsområdet


Det anbefales at man tidligst mulig knytter til seg profesjonelle rådgivere og søker råd hos andre som har vært gjennom slike prosesser. Det er viktig at klubbene er forberedt på at en anleggsprosess vil være krevende, men det er ikke umulig. For å kunne gjennomføre utbygging av en bane/pitch er det behov for planlegging. Kommunen har ansvaret for den kommunale planleggingen, men idretten (klubbene) må selv ta initiativ og fremme sine krav og ønsker i utbyggingen av anlegget. Dette skjer ofte gjennom kommunens idrettsråd, men direkte kontakt mellom kommunen og idretten er også vanlig. Planleggingen omfatter arbeidet med kommunenes anleggsplan og regulering av arealer for idrettsaktivitet. Den konkrete planleggingen omfatter et samspill med blant annet idrettens organisasjoner, kommunen og entreprenøren. Klubben kan få bistand fra NCF i en slik prosess – dette forutsetter imidlertid at anlegget er prioritert inn i en kommunal plan.

Man bør stille følgende spørsmål:
• Hvorfor skal det bygges, og for hvem?
• Hva skal bygges, og hvor?
• Hvordan utforme anlegget i forhold til behov?
• Hvilke samarbeidspartnere finnes?
 Hvilke økonomiske rammer foreligger?

Innledningsvis handler anleggsarbeidet om å dokumentere behovet for anlegg, og kartlegge muligheter i form av tomter, arealer og samarbeidspartnere. Dersom klubben er initiativtaker, kan det være nødvendig å utarbeide en anleggsplan for klubben. Dette er altså en krevende prosess hvor NCF kan bistå klubber med rådgivning, men ikke være eier av.