Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
bilde13.jpeg

Hvordan din klubb kan få tilgang/treningstid i innendørs lokaler.

Det er mangel på treningsfasiliteter innendørs for svært mange klubber. Hovedtyngden av cricketklubbene holder til på østlandet og særlig innenfor Oslo.


På Oslo Idrettskrets sine nettsider finnes nærmere informasjon om lån av gymsaler: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/idrettsanlegg/gymsaler/. Og her følger informasjon fra kommunen om skolelokaler (inkludert gymsaler): https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/lokaler-og-uteomrader-til-lan-og-leie/flere-skolelokaler-til-lan/#gref

Vi anbefaler alle klubber uten innendørs lokaler om å lese og sette seg inn i informasjonen som finnes på de to ovennevnte lenkene. Der finner dere også søknadsskjema og frister samt informasjon om at barn og unge prioriteres for gratis lån.

Administrasjonen i NCF kan hjelpe dere med kvalitetssikring av søknad. Det er bare å ta kontakt med oss. Klubber som ikke klarer å anskaffe treningslokaler bør søke samarbeid eller sammenslåing med andre klubber for å få mer felles muskler, gjerne inngå i et fleridrettslag. Dette er spesielt viktig dersom man ønsker å være pådriver for bygging av innen- og utendørs anlegg. Uten treningsfasiliteter blir rekrutteringsarbeid vanskelig.