Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

Endringer 2023

Nedenfor finner du oversikt over vesentlige endringer i spillreglementet for 2023.
Du kan også laste ned endringene som PDF her.


Cricketsesongen § 2.7 En cricketsesong defineres fra første til siste oppsatte kamp i et kalenderår. Normalt fra starten av mai til slutten av september.

§ 3.3.1 Alle spillere som ønsker å delta i organiserte turneringer i regi av NCF, må følge prosedyren i rekkefølgen som er angitt nedenfor for å søke om å bli spilleberettiget.
Uregistrerte spillere vil kunne registrere seg ved å sende en forespørsel om opptak til ønsket klubb via Min Idrett som må godkjennes av klubben i Klubb Admin KA). (Veiledning klikk her, eller via NIF medlemskap klikk her. NIF medlemskap gir klubben mulighet til å legge inn ønskede innstillinger). Lisensansvarlig må opprette lisens for spilleren i Sports Admin (SA).

§ 3.3.1 Alle spillere som ønsker å delta i organiserte turneringer i regi av NCF, må følge prosedyren i rekkefølgen som er angitt nedenfor for å søke om å bli spilleberettiget. Uregistrerte spillere vil kunne registrere seg ved å sende en forespørsel om opptak til ønsket klubb via Min Idrett som må godkjennes av klubben i Klubb Admin (KA). Veiledning klikk her, eller via NIF medlemskap klikk her. NIF medlemskap gir klubben mulighet til å legge inn ønskede innstillinger). Lisensansvarlig må opprette lisens for spilleren i Sports Admin (SA).

 1. Spilleren må deretter foreta registrering i NCFs turneringssystem (CricClubs)
 2. Betale registreringsavgift på kr. 100,- og betale lisens
 3. Godkjenning gjøres først av klubben og deretter NCF etter kontroll i Sports Admin (SA)

For registrering i turneringsystemet klikk her. Alle felt må fylles ut. Ved manglende betaling av registrering og- / eller lisens, vil søknaden bli avslått. Ny søknad må da sendes.

§ 3.3.6 Samtlige spillere vil etter sesongslutt bli gjort inaktive i turneringssystemet. Det vil ikke være mulig å velge inaktive spillere til kamp. NCF vil på grunnlag av innbetalte lisenser registrert i SA, gjøre spillerne aktive igjen slik at de er tilgjengelige for uttak til kamp hver fredag. Haster det, send en betalingsbekreftelse for den aktuelle spilleren til adm. som innen 2 virkedager vil oppdatere Turneringssystemet.

§ 4.1.2 Godkjenning av overgang
Moderklubben har en behandlingstid på inntil tre (3) virkedager (72 timer) fra forespørselen er mottatt. Ved innsigelser må moderklubben avslå overgangssøknaden i SA innen fristen slik at overgangen ikke blir godkjent automatisk. Avslag må begrunnes og dokumenteres skriftlig, og sendes via admin@cricketforbundet.no innen fristens utløp. Unnlater moderklubben å svare på henvendelsen innen samme frist, godkjennes overgangen automatisk. Blir en overgang underkjent eller en klage avslått av NCF, kan beslutningen klages inn for SU innen 3 virkedager.

§ 4.2 Overgangsvindu

Det er to overgangsvinduer i løpet av et kalenderår.

 1. Overgangsvindu 1
  • Åpner kl. 00.01 den 1. januar
  • Stenger kl. 23.59 den 30. april
    
 2. Overgangsvindu 2
  • Åpner kl. 00.01 den 20. juni
  • Stenger kl. 23.59 den 5. juli

§ 4.3 Antall overganger
Det er kun tillatt med én (1) overgang pr. spiller pr. overgangsvindu. Søknad om overgang må registreres via Min Idrett innen overgangsvinduet stenger. En ekstra overgang kan gjøres av en spiller som ikke har spilt en eneste kamp uavhengig av overgangsvinduet.

§ 4.3.3 En spiller som ikke har spilt en offisiell kamp for moderklubben i løpet av foregående eller inneværende år, spillere fra lag som har trukket seg eller en klubb som er oppløst, kan få innvilget overgang utenfor overgangsvindu. En offisiell kamp, er en cricketkamp som er en del av en konkurranseaktivitet arrangert av NCF. Krav om samtykke fra moderklubb ved overgang bortfaller ved oppløsning av klubb og for spillere som har vært inaktive eller vært utmeldt av klubben tre foregående år eller mer. Dersom spilleren ikke har en spillerprofil i Turneringssystemet, må § 3.3.1 b også følges.

§ 4.4 Overgangsavgifter

 1. Avgift for en ordinær overgang er kr. 500,-
 2. Avgift for overgang utenfor overgangsvindu er kr. 800,-
 3. Ekstra avgift for overgang til klubb/lag i høyere divisjon etter moderklubbens nedrykk, er kr. 5.000,-
 4. Overgangsavgift for inaktive spillere og ved klubb nedleggelse/ oppløsning kr. 200,-

§4.7.4 Maksimalt fire spillere fra lavere divisjon kan brukes i en og samme kamp. Det er klubbens ansvar å sørge for at en spiller ikke overstiger antall kamper og bruk av antall spillere fra lavere divisjon Ved overtredelse eksponeres laget for sanksjonert iht. §17.1.1.

§ 6.3.2 Det er ikke tillatt med flere lag fra samme klubb i samme divisjon. Hvis to lag fra samme klubb havner i samme divisjon etter opp eller nedrykk, får Klubben selv beslutte hvilke lag som får spille eller må rykke ned. Det er unntak for Qualifying divisjonene, kvinneliga og ungdomsligaer, hvor det er tillatt å ha flere lag fra samme klubb med følgende vilkår:

 • Det tillates ikke overgang mellom lagene
 • Det tillates ikke å bruke hverandres spillere i kamper
 • Det settes opp første kamp mellom begge lag i deres aktuelle divisjon

§ 6.5.9.6 Bruke en ende for hele kampen som avgjøres av laget som vinner toss. Ved bruk av kamera bestemt av NCF, vil best plassering av kamera avgjøre hvilken ende som skal brukes

§ 6.5.9.7 En inning må være ferdig innen 45 min. skal inning fullføres. Forsinket lag utover 5 min. sanksjoneres med 5 penalty runs per forsinket over. (5 min. per over)

§ 6.6.2 Divisjon 4 består av maksimalt ti lag. De øverste tre lagene på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 3. De fire lagene som ender på 7., 8., 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon Qualifying. Forutsatt at det er to puljer i Qualifying divisjon. Lag på 7. plass rykker ned til pulje A, lag på 8. plass til pulje B, lag på 9. plass til pulje A og lag på 10. plass til pulje B. Hvis det kun er en pulje i Qualifying, vil lag på 8., 9., og 10. plass rykke ned. Dersom det kun er en pulje, blir det som en ordinær divisjon hvor tre øverste lag rykker opp.

§ 6.6.3 Qualifying divisjon består av 20 lag delt i 2 puljer. Dersom banekapasiteten tillater det, åpnes det for å ha flere lag enn 10 i en pulje. Ved to puljer rykker to øverste lag fra hver pulje opp til divisjonen over. Dersom det kun er en pulje, blir det som en ordinær divisjon hvor tre øverste lag rykker opp. Det spilles enkel serierunde.

§ 9.4 Forsinkelser underveis i kampen
Hvis laget som har fielding i 1. inning ikke kaster sine overs etter tidsskjemaet som er satt opp for divisjonen, skal 1. inning fullføres. Forsinket lag straffes med 5 penalty runs per forsinket over. Tidsberegning for tapt tid: 4. min. per over i Super League, og 4 min. og 15 sekunder i T20 og 5 min. i T10 kamp). Target score skal ikke reduseres.

§ 9.4.1 Forsinkelser i 2. inning
Hvis laget som har fielding i 2. inning ikke kaster sine overs etter tidskjemaet som er satt for divisjonen skal inning fullføres. Forsinket lag straffes med 5 penalty runs per forsinket over. (4 min. per over i Super League og 4 min. og 15 sek. i T20 og 5 min. i T10 kamp). Den totale tiden kan utvides med maksimalt 30 min. Er ikke kampen ferdig innen utvidet tid, gis det walkover mot det laget som er forsinket. min.

§ 9.6 Avlysning
Kun dommerne i fellesskap kan avlyse en kamp på kampstedet på grunn av rådende vær og spilleforhold ved banen. Spilleforhold skal ikke anses som verken urimelige eller farlige bare fordi forholdene ikke er ideelle. Det faktum at gresset og ballen er våt, garanterer ikke at grunnforholdene anses som urimelige eller farlige. På banene i Drammen og Bærum kan sollys være et problem. Kampen skal ikke stoppes, men fortsettes fra den ene enden frem til sollyset ikke forstyrrer kampen. Samme prinsipp vil ved behov gjelde for andre baner.

Merk, det er kun utfordrende vær- og baneforhold som gir administrasjonen grunnlag for å utsette kamper på kampdag eller tidligere. Utsatte kamper skal omberammes i tråd med gjeldende regler. Dommerhonorar dekkes av NCF hvis kampen utsettes kampdag.

§ 9.6.1 Begge dommerne må være enige i en avgjørelse om slik avlysning. I tilfeller hvor det oppstår uenighet mellom dommerne, må det som skjedde før uenigheten inntraff fortsette. For eksempel var kampen i gang før uenigheten, skal kampen fortsette. Var kampen stoppet eller ikke startet før uenigheten, skal kampen ikke igangsettes.

§ 9.7 Resultat
For at en seriekamp, også redusert, skal ha et gyldig resultat, må minst 40 prosent av totale overs av opprinnelig fastsatte kamplengde være spilt i begge innings. I langformat kamper spilt i september, vil den fastsatte kamplengden være den som gjenstår etter reduksjon. I opprinnelige T20 kamper, gjelder minst 5 overs for hver inning. Når kun det ene laget i en Super League kamp har fått redusert overs pga. forsinkelse, skal 40% beregnes ut ifra den reduserte kamplengden og ikke den opprinnelige kamplengden. 40% regelen i Super League og 5 overs i T20 vil ikke gjelde hvis et lag blir all out.

§ 9.7.3 Hvis det er føring eller beregningsfeil som har påvirket kampresultatet, kan feilen rettes. Hvis rettelsen resulterer i omgjøring, skal resultatet endres. Men det kan under ingen omstendigheter spilles en omkamp.

§ 9.9 Mankad/run out
En bowler kan kun gjøre en batter mankad/run out før bowlerens arm er i vertikal posisjon for å avlevere ballen. (iht. ny ICC regel

§ 10.1 Det er kun kvalifiserte dommere som har fullført oppdateringskurs og underskrevet kontrakt som kan dømme kamper. Kun dommere som har gjennomført og bestått dommer kurs, anses som kvalifiserte dommere.

§ 10.1.2 Dommerpaneler
Dommerpanelene vil bestå av level 1, level 2 og elite. Nye dommere med Stage 1 vil bli plassert i level 1 panelet og dommere med erfaring/Stage 2 vil bli plassert i level 2. Dommere som utmerker seg blant erfarne/Stage 2 dommere, vil bli plassert i elitepanelet. Elite og Level 2 dommere skal primært brukes til elite og 1. divisjonskamper. Kun kvalifiserte dommere som har gjennomgått årlig oppfriskningskurs og inngått kontrakt med NCF, vil bli tatt inn i panelene. Ved å underskrive kontrakten, gir dommerne aksept for vedlagte etiske regler og eventuelle konsekvenser ved brudd på reglene, ihht. DKs mandat.

§ 10.1.4 Honorarsatsene vil variere mellom panelene. I tilfeller hvor en dommer blir bedt om å dømme kamper utenfor sin region, vil det bli betalt et fastsatt tillegg av hjemmelaget/ hjemmelagene. I tillegg vil NCF etter krav fra dommer, betale km. godtgjørelse etter offentlige satser eller rimeligste reisemåte.

§ 10.2.1 Lag som ikke melder inn kvalifiserte dommere til NCF innen fristen, får ikke delta. Et ev. gjenopptak vil skje i tråd med spillereglementets § 5.3.1, 5.3.2 og, 5.4. Det er til enhver tid klubbens ansvar å ha nok kvalifiserte dommere før sesongstart.

Klubber kan søke om dispensasjon fra denne regelen ved regionale/geografiske eller andre særskilte utfordringer.

§ 10.3.8 Resultatet kan ikke endres
Når dommerne har blitt enige med scorer om at totalene er riktige etter kampslutt, kan resultatet av kampen deretter ikke endres med unntak av §9.7.3 og ved poengtrekk som følge av sanksjon.

§ 10.4.1 Dommerrapport, opplastning og bevaring av kampskjema
Hoveddommer (dommer 1) er ansvarlig for å laste opp kampskjema i scoringssystemet innen midnatt samme dag som kampen spilles. Dommerne forplikter å ta vare på kampskjema ut året, mens begge dommerne er forpliktet til å fylle ut dommerrapporten i turneringssystemet, før opplasting av kampskjema. Manglende dommerrapport og/eller innsendt kampskjema medfører et gebyr på kr. 1500,- En kaptein som ikke underskriver kampskjemaet, men deltar i møtet, skal ilegges et gebyr på kr. 1000,-

§ 10.5 Scoring
Scoring skal i utgangspunktet utføres av lagene selv. Alle klubber er pålagt å sende nok kandidater på scorerkurs. DK og NCF har til enhver tid mandat til å avgjøre behovet for oppsett av nøytral scorer.

§ 10.5.1 Nettbrett for scoring og oppdatering av scoreboard

 1. a. Til enhver kamp må begge lag ha med seg et fulladet nettbrett og en ekstra strømkilde, som ved behov kan brukes av scoreren.
 2. b. Dommerne skal før kampstart kontrollere at begge lag har med fulladet nettbrett til scoring.
 3. c. Hjemmelag som ikke har med fulladet nettbrett, skal ilegges et gebyr på kr. 1 000 og bortelaget et gebyr på kr. 500.
 4. d. Batting laget har hovedansvaret for å oppdatere scoreboard etter hver over.

§ 10.5.2 Scoringssystem
Det er kun NCF sitt valgte turnerings- administrasjonssystem som skal brukes til å score kamper som spilles i regi av NCF. Dommere og begge lags kapteiner plikter å sette seg inn i bruken av turneringssystemet. I tillegg må et tilstrekkelig antall spillere gjennomgå scorerkurs for å kunne score kamper.

§ 10.5.4 Feil i scoring
Hvis spillerne og dommerne har forlatt banen i troen på at kampen er avsluttet, og det oppdages av dommerne at det har vært en feil ved scoring som påvirker resultatet da, skal følgende prosedyre følges:

 1. Hvis batting laget sist ikke har fullført inning når spillerne forlot banen, og enten antall planlagte overs i innings ikke er fullført, eller slutten av inning ikke er nådd med mindre det ene laget erkjenner/aksepterer tap, skal dommerne re starte kampen, hvis forholdene tillater det
 2. Antall overs skal gjenopptas slik de var ved call of Time. Det skal ikke tas hensyn til den tapte tiden da kampen ble stoppet og til kampen re startes
 3. Hvis overs ved call of Time er fullført og re start ikke er mulig, eller hvis batting laget sist har fullført inning, skal dommerne umiddelbart informere begge kapteinene om å gjøre nødvendige korreksjoner i scoring og evt. resultat
 4. Dersom et av lagene mener det er gjort føringsfeil av statistikk på enkeltspillere eller laget, må en av dommerne logge seg inn på den aktuelle kampen i scoringssystemet og bruke «ticket» funksjonen for å melde inn feil senest 7 dager etter kampen.
 5. Hvis kaptein, lagleder eller kontaktperson skal melde inn feil, må det i tillegg til ticket, sendes en epost til administrasjonen med kapteinen fra motstander laget og-/eller en av dommerne på kopi for å innhente en bekreftelse senest 7 dager etter kampen.
 6. Det er kun administrasjonen i NCF som kan betjene scoringssystem ved slike endringer.

§ 10.8 Utbetaling honorar
Betaling av dommer honorar skal skje uoppfordret via Vipps eller direkte overføring i nettbank før kampstart.

§ 10.14.4 Kun spillere som er oppført på kampskjemaet før toss kan delta i kampen.

§ 10.5.4 Feil i scoring
Hvis spillerne og dommerne har forlatt banen i troen på at kampen er avsluttet, og det oppdages av dommerne at det har vært en feil ved scoring som påvirker resultatet da, skal følgende prosedyre følges:

 1. Hvis batting laget sist ikke har fullført inning når spillerne forlot banen, og enten antall planlagte overs i innings ikke er fullført, eller slutten av inning ikke er nådd med mindre det ene laget erkjenner/aksepterer tap, skal dommerne restarte kampen, hvis forholdene tillater det
 2. Antall overs skal gjenopptas slik de var ved call of Time. Det skal ikke tas hensyn til den tapte tiden da kampen ble stoppet og til kampen re startes
 3. Hvis overs ved call of Time er fullført og re start ikke er mulig, eller hvis batting laget sist har fullført inning, skal dommerne umiddelbart informere begge kapteinene om å gjøre nødvendige korreksjoner i scoring og ev. resultat
 4. Dersom et av lagene mener det er gjort føringsfeil av statistikk på enkeltspillere eller laget, må en av dommerne logge seg inn på den aktuelle kampen i scoringssystemet og bruke «ticket» funksjonen for å melde inn feil senest 7 dager etter kampen.
 5. Hvis kaptein, lagleder eller kontaktperson skal melde inn feil, må det i tillegg til ticket, sendes en epost til administrasjonen med kapteinen fra motstander laget og-/eller en av dommerne på kopi for å innhente en bekreftelse senest 7 dager etter kampen.
 6. Det er kun administrasjonen i NCF som kan betjene scoringssystemet ved slike endringer.

§ 12.1.1 Spilleren får ikke lov til å gjøre batting i kampen før lagets batting inning har pågått i løpet av spilletiden som er lik den gjenstående straffetiden som er videreført fra forrige inning. Imidlertid kan en gjøre batting umiddelbart når laget har mistet fem wickets i sin batting inning. Hvis det gjenstår en utløpt straffetid på slutten av denne inning, blir den videreført til neste og påfølgende inning i kampen.

§ 12.1.2 Hvis spilleren forlater banen før han har sonet hele sin straffetid, blir gjenstående tid videreført som ubetjent straffetid. En utvist spiller kan ikke få godkjent sin utvisningstid som straffetid, og må sone straffetiden separat.

§13.1 Utsettelse av kamper
Ingen kamper utsettes eller endres på forespørsel fra klubber etter endelig publisering av kampplan. Med unntak av §13.1.1 og 13.2.
NCF kan om nødvendig foreta endringer forutsatt at klubbene varsles minst fire uker før kampdatoen. Ved kortere varsel enn fire uker, må samtykke fra klubbene innhentes.

§13.1.1 Swap
Ved forespørsel kan mulighet for to swap muligheter vurderes.

 • Laget som ønsker en kamp utsatt, finner et annet lag som ikke allerede har møtt motstanderen deres i kampen som ønskes utsatt, og er villig til å bytte dag. Dere må da spille mot den motstanderen når det andre laget opprinnelig er satt opp til spille mot dem.
 • Hele kampen kan byttes mot en annen kamp med tilsvarende kamplengde, forutsatt at alle fire lag samtykker.

Den endelige beslutningsmyndigheten ligger hos NCF som foretar en helhetsvurdering av grunnlaget for forespørselen.

§ 14.3 Wickets og bails
Lagene må ha med seg wickets og bails på hver kamp, som må plasseres på pitchen senest 20 min. før kampstart. Kampen kan ikke starte uten stumps, og regler som gjelder sen kampstart og walkover vil også gjelde her.

§ 16.1 Walkover
Et lag kan ikke på egenhånd gi walkover. Et lag som på egenhånd gir walkover, vil trekkes 6 - poeng i serietabellen for inneværende sesong og ilegges en bot på kr 6000, -

§ 16.1.2 Lag som melder walkover for sent eller ikke dukker opp, må stå til ansvar for betaling av totale dommerhonorar kostnader inkl. reiseutgifter. Klubbene må også stå til ansvar for kamper hvor NCF normalt skulle ha betalt dommerhonorar. For å unngå belastningen av honorarer, må walkover meldes inn innen kl. 15:00 dagen før på hverdagskamper og innen kl. 15:00 på fredag for kamper som skal spilles i helgene.

§ 17.4.3 Fristen for å anke er 2 virkedager etter at avgjørelsen er brakt den aktuelle part til kunnskap. Anker innsendt etter fristen skal avvises. Det kan i spesielle situasjoner, særlig hvor det er behov for dokumentasjon, åpnes for å levere inn fristbrytende anke inne den opprinnelige fristen på 2 virkedager. Endelig frist skal likevel ikke overskride syv virkedager.

§ 17.5.2 Dersom et lag ikke har ball som er bestemt eller godkjent av NCF til en kamp, vil regler for sen kampstart og walkover gjelde.

§ 20.1.3 Kravet om høyere overgangsgebyr grunnet moderklubbens nedrykk i henhold til §§ 4.4.c og 4.6.1, vil ved oppløsning av klubb bortfalle. En lavere avgift iht. §4.4d må fortsatt betales.