Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Høring bilde.jpg

Ordensrutiner ved kamper

Ordensrutiner ved cricketkamper er viktige for å opprettholde en ryddig og profesjonell atmosfære på banen.


Baner skal ryddes etter hver kamp av lagene som spiller. Dette innebærer søppelhåndtering og banemarkering som flagg og tau. Når tau brukes som banemarkering skal det rulles tilbake på trommelen. Det er lagenes ansvar å rydde banen innen 10 minutter etter kampslutt. Det er dommerens ansvar å gjøre lagene oppmerksomme på deres ansvar for rydding og ha oversikt over når neste kamp på banen skal spilles.

 

Dette er i henhold til NCFs spillereglement:

alt

alt

 

Både lag og dommere kan finne oversikt over når neste kamp skal spilles via CricClubs. Dersom det samme dag skal spilles ny kamp hvor banemarkering skal brukes, kan markeringen stå.

Merking av bane

Lagene skal selv ordne merking av bane i form av tauverk og/eller flagg før kampstart. Det bør være 4 personer som kveiler inn tauet med trommel etter kampslutt. Dersom lagene er enige om det kan kamp spilles uten at tau utlegges, kun bruk av flagg.

Se film som viser legging/kveiling av tau her.

Rydding av søppel

Lagene må samle sammen søppel etter kampslutt og kaste på anvist plass/søppelbeholder. Dette er særlig viktig ift. pizzaesker, da disse ellers kan blåse utover det hele og tilgrise området. Det må også passes på at dører til WC er godt lukket, da disse ellers kan blåse opp og toalettpapir m.m. blåser ut.

Vedlikehold av bane

Banene klippes fortrinnsvis tirsdager og fredager, men dette kan avvikes ved særskilte forhold som f.eks. ved regnvarsel. Det er Bymiljøetaten som er sansvarlig for gressklippingen på Oslo-banene, med unntak av Rommenbanen og Ekeberg 1. Der har NCF selv driftsavtale. Det er også Bymiljøetaten som besørger vanning utenfor kamptider samt vedlikehold av WC fasiliteter. Brakker på banene er det NCF selv som leier og har ansvar for. Disse står alltid åpne for å hindre hærverk/innbrudd