Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Logo_NCF_nettsiden.jpg

Tilskuddsmidler klubb - søknadprosessen åpner 19. juni 2019

Norges Cricketforbunds har satt av inntil 350 000 kr i midler som klubbene kan søke støtte fra til aktivitetsrettede tiltak ute i klubbene.   

Søknadsprosessen åpner 19. juni 2019 og behandles fortløpende frem til 1. september 2019.. Rapporteringsfrist: 30. november 2019.


De aktivitetsrettede tilskuddene inn til Norges Cricketforbund er i stor grad basert på medlemstall / medlemstallutvikling med spesielt vekt på alder 6-25 år og funksjonshemmede. Tilskuddsmidlene klubben kan søke på retter seg derfor spesielt mot barn, ungdom og funksjonshemmede og generelt nye, i alle aldre.   

Her følger informasjon om:

 1. Overordnet informasjon om hvilke tiltak og prosjekter det kan søkes støtte til
 2. Søknadskjema, frister, utbetaling og rapportering
 3. For fullstending informasjon - TRYKK HER


KLUBBER KAN SØKE TILSKUDD TIL FØLGENDE TILTAK/PROSJEKT:   
 

 • Rekruttsamling (barn 8-12 år)
  Miljøskapende leire/samling med vekt på å inkludere nye aktive. Arrangeres i klubbens lokalområde, evt. i samarbeid med naboklubb.      
   
 • Cricket for jenter Både NIF og ICC har stort fokus på rekruttering av flere jenter inn i idretten. Her har cricketmiljøet også en viktig oppgave foran seg. Det oppfordres til å legge til rette for jenter i alle klubber. Engasjere disse og la jentene få naturlig tilgang til aktiviteter i klubbens regi
   
 • Oppstartmidler
  Starte ny klubb/gruppe eller utvikle breddeaktivitet i eksisterende klubb/gruppe. Det kan søkes støtte til utstyr, relevante kurs og mer   
   
 • Paracricket (cricket for personer med funksjonsnedsettelse)
  Det kan søkes støtte til nye konkrete tiltak og prosjekter rettet mot målgruppen eller til allerede eksisterende tiltak for aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse i klubben    
   
 • Spesifikke rekrutteringstiltak for å få nye aktive medlemmer til klubben
  Tiltak som fører til at aktiviteten for barn og ungdom styrkes, gir økt kompetanse på aktivitet for barn og unge
   
 • Cricket i skolen/cricket sommerskole (barn/ungdom)
  Klubber som arrangerer dag-leir 1-5 dager i skolens sommerferie med vekt på varierte øvelser og sosialt fellesskap. Klubber som knytter seg til skole(er) for prosjekt i skolen, over en bestemt persiode eller som en avktivitetsdag.
  Det oppfordres til å engasjere unge som instruktører/ledere
   
 • Annet, faller da normalt utenfor nevnte kriteriene som f.eks. kompetanseheving 

   
  Søknaden fylles ut i elektronisk skjema. Link tilsendt alle klubber i eget informasjonsskriv mandag 17. juni 2019. Hvert prosjekt / tiltak må beskrives konkret i søknadskjema. 
  Ta kontakt med idrettskonsulent Gry Bruaas ved spørsmål og råd knyttet til søknadsordningen.