Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
LOGO-NCF-portrait-1000px.jpg

Tilskuddsmidler klubber 2018 - første søknadsfrist 6. mai

Norges Cricketforbund har satt av inntil 400 000 kr i midler som klubbene kan søke støtte fra til aktivitetsrettede tiltak ute i klubbene. Første søknadsfrist er 6. mai, deretter løpende søknadsordning frem til 1. september. 


De aktivitetsrettede tilskuddene inn til Norges Cricketforbund er i stor grad basert på medlemstall / medlemstallutvikling med spesielt vekt på alder 6-25 år og funksjonshemmede. Tilskuddsmidlene klubben kan søke på retter seg derfor spesielt mot barn, ungdom og funksjonshemmede og generelt nye, i alle aldre. 

Klubber kan søke tilskudd til følgende tiltak/prosjekt:

 1. Rekruttsamling (barn 8-12 år)
  Miljøskapende leire/samling med vekt på å inkludere nye aktive. Arrangeres i klubbens lokalområde, evt. i samarbeid med naboklubb.    
   
 2. Cricket sommer-skole (barn/ungdom)
  Klubber som arrangerer dag-leir 1-5 dager i skolens sommerferie med vekt på varierte øvelser og sosialt fellesskap. Det oppfordres til å engasjere unge som instruktører/ledere.
   
 3. Oppstartmidler
  Starte ny klubb/gruppe eller utvikle breddeaktivitet i eksisterende klubb/gruppe. Det kan søkes støtte til utstyr, relevante kurs og mer.
   
 4. Paracricket (cricket for personer med funksjonsnedsettelse)
  Det kan søkes støtte til nye konkrete tiltak og prosjekter rettet mot målgruppen eller til allerede eksisterende tiltak for aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse i klubben.
   
 5. Spesifikke rekrutteringstiltak for å få nye aktive medlemmer til klubben
  Beskriv målgruppe, tiltak og kostnad knyttet til tiltaket. Jentecricket vil bli spesielt prioritert.

Søknaden fylles ut i elektronisk skjema tilsendt alle klubber i eget informasjonsskriv onsdag 25. april. Hvert prosjekt / tiltak må beskrives konkret i søknadskjema. Klubbene får vite tildelt beløp senest 20. mai. 

Ta kontakt med idrettskonsulent Irene Silnes ved spørsmål og råd knyttet til søknadsordningen.