Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
NCF Nyheter.png

Forslag som ønskes behandlet på forbundstinget 24. mars

Frist den 24. februar for klubber som vil melde inn saker til forbundstinget 24. mars. 


I tillegg til standard saker som skal behandles på forbundstinget har klubbene anledning til å melde inn saker som ønskes behandles senest 4 uker før tinget, dvs. innen 24. februar. Eventuelle forslag MÅ behandles og vedtas i klubbenes styrer, og sendes inn i følgende skjemaer, avhengig av om det er et forslag om lovendring eller annet forslag: 

Se forslagsskjema for lovendring til særforbundsting

Se forslagsskjema til særforbundsting

Eventuelle forslag fra klubbene sendes til generalsekretær Gry Bruaas på: Gry.Bruaas@cricketforbundet.no.

Forslag som sendes inn etter fristen 24. februar vil ikke bli behandlet. 
 

Bakgrunn  -  fra juridisk avdeling i NIF: 

Kun de som har forslagsrett kan fremme forslag til forbundstinget. Hvem som har forslagsrett, følger av særforbundets egen lov. Styret og de representasjonsberettigede organisasjonsledd forslagsrett i enhver type sak, mens møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteen/utvalgets arbeidsområde, jf. lovnormen § 7(3).

Forslag som ønskes behandlet opp på tinget, må sendes til styret senest fire uker før tinget, eller tidligere dersom annen frist fremkommer av særforbundets lov. 

Ved lovendringsforslag bør både eksisterende, og ny ordlyd fremgå av lovendringsforslaget, samt en begrunnelse for hvorfor loven ønskes endret.

Forbundsstyret kan også fremme forslag til tinget, men forslag fra styret er ikke omfattet av fristen som gjelder for innkomne forslag. Forbundsstyret fremmer sine forslag i forbindelse med utsendingen av saksdokumentene, som skjer senest 2 uker før tinget, eller tidligere dersom særforbundet har fastsatt en annen frist i sin lov.