Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Salto JustIN VeriSure Logo.png

Vilkår, åpningstider, tidsrammer for treningsøkter, årlige leiepriser, nøkkelfri adgang og VeriSure alarm


Kontraktsperioden vil gjelde ut inneværende kalenderår fra datert avtaleinngåelse. Avtalen fornyes automatisk for et nytt kalenderår såfremt ingen av partene har sagt opp avtalen senest innen 2 mnd. før årsslutt.

Leien faktureres forskuddsvis pr. mnd. med 15 dagers forfall. Leieprisen reguleres hver 1. januar, med utgangspunkt i SSBs konsumprisindeks.

 

Åpent ukedager:              fra kl. 09:00 til 23.00. Primetime kl.17.00 til 21.00.

Åpent lørdag og søndag: fra kl. 09:00 til 23.00. Primetime kl.11.00 til 21.00.

 

En økt à 2 timer én gang pr. uke i «prime time» ukedager mellom 17-21 og 11-21 i helger; kr. 25.000, -/år.

En økt à 2 timer én gang pr. uke i «utenom prime time» og for treningstid nr. 2; kr. 20.000, -/år.

En økt à 2 timer én gang pr. uke i «for kvinner, barn og unge» og treningstid nr. 3; kr. 15.000, -/år.

Under treningsøkten à 2 timer, vil dere vil få tilgang til et treningsnett med bowling maskin og et treningsnett med run up for bowlers. Andre fasiliteter dere får tilgang til er: møterom, parkering, garderobe med dusj og badstue.

 

Som dere ser, er det redusert pris på leie av treningsøkter utenfor «prime time», og rabatt ved leie av flere økter pr. uke samt rabatt for leietid til barn, unge og kvinner. Merk at selv leieprisen under prime time, er en subsidiert pris.

 

Det er fortsatt flere ledige treningstider på hverdager mellom kl. 17-19, og på lørdager. Foreløpig er nesten alt ledig mellom kl. 21-23.
 

Nøkkelfri adgang
Salto nøkkelfri adgang som betjenes med JustIN app, er på plass.

Last ned JustIN appen for å få komme inn til NCA. Tilgangen gis kun til personer det er sendt navn og tlf. nr. på.

Innsendte navn blir sendt til driftsansvarlig i Jerikoveien 20. Når dette er på plass, vil dere kunne åpne dørene med JustIN appen.

 

Etter dør 2 må VeriSure alarmen skrus av med kode hvis dere ankommer først. Hvis dere forlater NCA sist, må alarmen skrus på. Vi vil på den måten ha kontroll med hvem som har brukt appen for komme seg inn og hvem slår av og på VeriSure alarmen. I tillegg er det kameraer som overvåker hoved lokalet.