Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
NCA.jpg

Forsinket NCA - men fortsatt i rute til nyttår

NCF overtok lokalene i Jerikoveien 20, Lindeberg, 20. oktober.


Dette var noe senere enn avtalt med huseier, da huseier ble forsinket i sin klargjøring av lokalene før overtakelse. Dette har også noe innvirkning på utstyrsleveranser hvor det er nødvendig med tilgang til lokalene for å prosjektere leveranse. Vi er likevel optimistiske med tanke på at alt skal være klart til nyttår.

I «batting end» av kastburene/treningsnettene behøves noe mer lys som må settes opp i forkant av at kastburene monteres. Her innhentes tilbud etter befaring. Videre skal tilbydere av sensorer/kamera-overvåkning også på befaring i lokalene. Mye praktisk arbeid gjenstår for å rigge lokalene, men det kommer til å bli kjempebra.

Fire baneløp etableres, to med ballkastemaskiner og to med full lengde for ballkastere. Sidenettene vil være skyvbare på skinner og det blir fast nett i taket for beskyttelse av lysarmaturer o.a.

Standard leieavtale med ordensregler er utarbeidet og kan nå inngås med aktuelle leietakere. Her vil klubber med lag i U-serien og kvinneserien prioriteres, men alle vil tilbys leietider. Det vil være gode parkeringsmuligheter ved NCA til normalt 10-12 biler.