180313_dommerkurs-S1.png

Oppdaterte dommerpaneler

Dommerpanalene er supplert med 29 nye medlemmer etter at flere dommere har fått gjennomført obligatorisk oppfriskningskurs. 

Se oversikt over oppdaterte dommerpanaler på denne siden