Aktiviteter

Aktivitet Hvor Når
Frist for innspill strategi 2021-2023 06.11.2020
Strategi workshop/møte 10.11.2020
Strategi workshop/møte 12.11.2020
Utkast spillereglement 2021 sendes til klubber 01.12.2020
Frist tilbakemeldinger spillereglement 07.12.2020
Lagledermøte Oslo 09.12.2020
Publisering av spillereglement 2021 05.01.2021
Forbundsting 2021 Oslo 14.03.2021
Idrettstinget 2021 Bergen 28.05.2021
European Cricket League 2021 30.05.2021