Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
SC4.jpeg

Kompetanseheving i klubbene

Det er hele tiden behov for å øke kompetansen for de som jobber med barn og unge i klubbene våre. Det er nyttig å bli bedre kjent med hva som allerede eksisterer av tilbud på nettsider, e-læring og kurstilbud  generelt.

 


Tilbud via idretten som er aktuelle

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Fri, 14 Jun 2024 22:22:45 GMT Connection: close Charset: utf-8 Content-Type: text/html Kompetanseheving i klubbene | Norges Cricketforbund
Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
SC4.jpeg

Kompetanseheving i klubbene

Det er hele tiden behov for å øke kompetansen for de som jobber med barn og unge i klubbene våre. Det er nyttig å bli bedre kjent med hva som allerede eksisterer av tilbud på nettsider, e-læring og kurstilbud  generelt.

 


Tilbud via idretten som er aktuelle