Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
2021 kurs.png

Påminnelse kursaktivitet..!

Vi minner om viktige kurs for dommere og scorere som skal være aktive i sesongen 2021


Dommere

Husk det er obligatorisk med oppdatering/oppfriskningskurs hvert år for alle kvalifiserte dommere som ønsker å dømme kamper. Det gjelder også dere som tar Stage 1 dommerkurs via e-læring og gjennomgang på norsk  12. april 2021.

Dommerkurs, online

  • Stage 1 norsk gjennomgang , 12. april, kl.  18:00 - 21:00

Oppdateringskurs for dommere (Online)

  • onsdag 7. april, kl. 18:00 – 21:00
  • onsdag 14. april, kl.  18:00 – 21:00
  • torsdag 22. april, kl.  18:00 – 21:00
  • fredag 30. april, kl 18:00 – 21:00


Scorere

Alle som fullførte scorerkurs med CricClubs i 2020 er ikke pålagt å ta grunnkurset på nytt. Men siden CricClubs introduserer nye funksjoner som vil være en del av nybegynnerkurset i år, anbefales dere på det sterkeste å ta grunnkurset på nytt.

Scorerkurs for viderekomne er frivillig, men kun ment for de som allerede har fullført grunnkurset i 2020 eller 2021.  Husk at scorere som har fullført kurs for viderekomne vil ha fortrinn ved tildeling av scoreroppdrag.

Scorerkurs (Online)

Nybegynere Lørdag 27. mars - to kurs

  • Kl. 10:00 – 12:00:
  • Kl. 15:00 – 17:00

Viderekomne Søndag 28. mars - to kur

  • Kl. 10:00 – 12:00
  • Kl.15:00 – 17:00

scorersamling onsdag 2. juni, kl. 18:00 – 20:00
 

Klubber

Ihht. vårt spillereglement, er samtlige klubber pålagt å utnevne tre dommer og en scorer innen 1. april hvert år. Dommere som er med i dommerpanel, blir medregnet. Det er klubbens ansvar å ha nok kvalifiserte dommere og scorer i klubben.

§ 10.2 Oppnevning av kvalifiserte dommere

Innen 1. april må hver klubb som deltar i kampaktivitet arrangert av NCF, melde inn navn på minst tre kvalifiserte dommere og en scorer fra sin klubb som er tilgjengelige for å dømme/score minst tre kamper i løpet av sesongen.

§ 10.2.1 Lag som ikke melder inn kvalifiserte dommere/scorer til administrasjonen i NCF innen fristen, ilegges en bot på kr 1000 per manglende kvalifiserte dommer eller scorer. Klubber kan søke om dispensasjon fra denne regelen grunnet regionale/geografiske utfordringer.

Det er lagene selv som er ansvarlige for scoring ved manglende tilgjengelighet eller om en scorer ikke møter opp. For å imøtekomme en slik utfordring, må klubbene har flere som kan ta seg av scoringen.

Påmelding og betaling skjer via min idrett. Ved påmelding via linken på NCF sin hjemmeside er det lurt å være pålogget i min idrett først.

Kurs og påmelding her