Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
2021 NCF logo.png

Kampplan for NCF seriespill 2022 er klar

På CricClub er alle kamplanene for seriespill i 2022 sesongen lagt inn. Dette gjelder begge seriene for herrer, T20 Championship og Super League  - alle divisjoner, samt kvinner og U-seriene. 


Viktige føringer i arbeidet med kampplanene:

 • Utenbyslag får to kamper i Oslo. Første kamp ettermiddag på lørdag, andre kamp på søndag morgen og visa versa.

 • På grunn av krevende/lang reisevei mellom Sandnes - Trondheim er kampene satt opp i Oslo, Bærum, Drammen eller Sandefjord.

 • Stord CK har fått maksimalt med kamper i Sandens ut ifra tilgjengelighet.

 • Sandefjord, Bærums- og Drammenslag har fått flest mulige hjemmekamper mot Oslolag, dette for å frigjøre Oslobaner. 

 • T20 Championship kamper som spilles i Oslo, spilles fortrinnsvis på hverdager for Oslolag og i helgene om kamper spilles utenfor Oslo.

 • Ingen kamper i september da september er forbeholdt playoff T20 Championship (20 kamper).

 • En Oslobane er i hovedsak forbeholdt barn, unge og kvinner, mandag, fredag, lørdag og søndag, Stubberudmyra er prioritert bane i denne sammenheng..

 • For herrelag som deltar i begge serier, får i snitt maksimum 5 kamper og minimum 3 kamper per måned.

 • Foretatt justering av kampstart på hverdager mtp. solnedgang.

 • Kampfrie dager:
  - 3. mai (Eid)
  - 17. mai
  - 14. august
  - 15. august

MERK!
Det kan være behov for etterjustering pga. tilbakemeldinger fra Trondheim-, Sandnes-, Sandefjord-, Drammen- og Bærum Kommune, som ikke er ferdige med banefordeling for 2022. Vi må også være forberedt på at Drammen eller Bærum ikke er spilleklar, som vil kreve omberamming av kamper til ledige baner i Oslo mellom mai - august og i tillegg bruke september.

Minner om ingen kampbytter ihht. spillereglementets §13.1 – med unntak av det som faller under 13.1.1 – 13.2

 • §13.1 Utsettelse av kamper
  Ingen kamper utsettes etter endelig publisering av kampplan, med mindre det er dødsfall av en aktiv spiller i klubben.

 • §13.1.1 Swap
  Ved forespørsel kan mulighet for swap vurderes. Swap betyr at laget som ønsker en kamp utsatt, finner et annet lag som ikke allerede har møtt motstanderen deres i kampen som ønskes utsatt, og er villig til å bytte dag. Dere må da spille mot den motstanderen når det andre laget opprinnelig er satt opp til spille mot dem.

 • §13.1.2 I et slik tilfelle, må klubbene først bli enige seg imellom og deretter sende en skriftlig forespørsel til Administrasjonen senest 7 dager i forkant. (skjema for swap ligger på brukerveiledninger/cricketforbundet.no)

 • § 13.2 Gyldig forfall
  Dødsfall av en aktiv spiller i klubben, eller dødsfall i en aktiv spillers kjernefamilie. Med kjernefamilie menes en aktiv spillers foreldre, ektefelle, barn og søsken. Alvorlig ulykke, sykdom hvor flere spillere er involverte. Det må være umulig for laget å stille med nok spillere ved kampstart. Ulykke eller sykdom må være av den grad at det ikke var mulig å stille med lag. Ulykken må dokumenteres. Ved alvorlig sykdom, må legeattest fremlegges for hver syk spiller. Dødsfall i den øvrige familien vil ikke betraktes som gyldig forfallsgrunn.

Hurtiglinker: