Spillereglement barn & ungdom

Definisjoner:
Barn: 12 år og yngre
Ungdom: 13 – 19 år.

BARN
NIF generelle regler og retningslinjer for barneidrett

LINK: Bestemmelser om barneidrett (idrettsforbundet.no)

Idrettens barnerettigheter
LINK:
Idrettens barnerettigheter (idrettsforbundet.no)

Norges Cricketforbund laget eget seriespill for barn fra 2021 sesongen for første gang, men det er god erfaring med arrangement av turneringer og uformelle treningskamper gjennom flere år i organisasjonen. Det oppfordres til å være kreativ og bruke ulike spillformater og utstyr som er tilpasset barnas ferdigheter og alder. Fokuset skal være mestring og tilpasset utfordring for alle. Det sosiale aspektet skal vektlegges og det skal være et tilbud til alle som har lyst til å være med.

UNGDOM:

NIF generelle regler og retningslinjer for og ungdomsidrett
LINK: https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/retningslinjer-for-ungdomsidrett/

NCF SPILLEREGLEMENT 2021

Spillereglement | Norges Cricketforbund (cricketforbundet.no)

Vi henviser til NIF generelle regler for ungdomsidrett, NCFs Spillereglement 2021, samt særskilte regler for ungdomsserien

Merk viktige punkter fra alminnelig spillereglement

§ 1.2 Det kan lages egne spillereglement, og/eller egne supplement til dette spillereglementet, for kvinneligaen, veteran, barn og ungdom.

§ 2.2 NCF bifaller og støtter fullt ut Cricketspillets ånd (the Spirit of the game), ICCs og NIFs antikorrupsjons kode, ICCs antidoping-kode og ICCs anti-rasisme kode, trakassering og seksuell trakassering.

§ 2.3 NCF følger Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett som vedtatt av Norges idrettsforbund (NIF). NCF skal håndtere varslinger og saker som gjelder seksuell trakassering, og andre typer trakassering og diskriminering i henhold til norsk idretts veileder for håndtering av seksuell trakassering og overgrep.

§ 3.2 Aldersbestemmelser
Veteran – spilleren må være fylt 40 år før 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
U19 – spilleren må fylle 19 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
U17 – spilleren må fylle 17 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
U15 – spilleren må fylle 15 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
U13 – spilleren må fylle 13 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.

§ 6.4 Det er ikke tillatt med flere lag fra samme klubb i samme divisjon. Unntak for kvinneliga og ungdomsligaer, hvor man kan ha inntil to lag fra samme klubb med regulering på flyt av spillere, iht. §4.7.9

§ 9.7 Resultat
For at en seriekamp, også redusert, skal ha et gyldig resultat, må minst 40 prosent av totale overs av opprinnelig fastsatte kamplengde være spilt i begge innings. I opprinnelige T20 kamper, gjelder minst 5 overs for hver inning i henhold til ICC regulering.

§ 12.1 Power-play 1, består av 20 % av kamplengde, hvor bare 2 fielders kan være utenfor inne sirkelen (minst 7 fielders må være innenfor den inne sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner.

§ 12.2 Power-play 2, består 60 % av kamplengde, hvor maks 4 fielders kan være utenfor inne sirkelen (minst 5 fielders må være innenfor den inne sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner

§ 12.3 Power-play 3, består av 20 % av kamplengde, hvor maks 5 fielders kan være utenfor inne sirkelen (minst 4 fielders må være innenfor den inne sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner.

§ 12.4 T20 Championship & NM

ICC T20 fielding restriksjoner vil gjelde i T20 Championship, NM og øvrige T20 kamper.

Maks 2 spillere tillatt utenfor inne sirkelen første 6 overs (minst 7 fielders innenfor den innerste sirkelen). Deretter kan maks 5 fielders være utenfor inne sirkelen (minst 4 fielders må være innenfor den innerste sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner.

§ 12.5 Aldersbestemte Fielding-restriksjoner:

§ 12.5.1 Spillere som ikke har fylt 15 år før 31. desember i kalenderåret, kan ikke stå i inne sirkelen ved deltakelse i kamper i seriespill på seniornivå og NM.

§ 12.5.2 Alle spillere under 18 år er pålagt å bruke godkjent hjelm med gitter under batting, og ved fielding i faresonen i nærheten striker.

§ 8.2 Ved lik poengsum mellom to eller flere lag etter endt seriespill eller turneringer uten finaler, vil rekkefølgen i tabellen bestemmes etter følgende kriterier:

 1. Net run rate
 2. Vinner av innbyrdes oppgjør
 3. Flest seiere

Særskilte regler for seriespill barn og ungdom
U19 serieoppsett

 • Det spilles dobbel serie
 • Øverste lag på tabellen etter seriespill vinner serien
 • Hvert lag må minst ha 9 spillere på banen. Det kan benyttes fem (5) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse
 • En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien
 • Kamplengden maks 3 timer og 15 minutter, med 20 overs per inning
 • Serien spilles med hvit ball og fargede drakter

U17 serieoppsett

 • Det spilles dobbel serie
 • Øverste lag på tabellen etter seriespill vinner serien
 • Hvert lag må minst ha 9 spillere på banen. Det kan benyttes fem (5) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse
 • En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien
 • Kamplengden maks 3 timer og 15 minutter, med 20 overs per inning
 • Serien spilles med hvit ball og fargede drakter

Definisjon gjestespiller U17 og U19

En gjestespiller må være gyldig registrert i klubb tilsluttet NCF og oppfylle aldersbestemmelsene,

og kan kun være gjestespillere for ett annet lag.

U15 serieoppsett

 • Det spilles dobbel serie
 • Øverste lag på tabellen etter seriespill vinner serien
 • Hvert lag må minst ha 7 spillere på banen
 • Det kan benytte fire (4) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse
 • En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien
 • Kamplengden maks 2 timer og 30 min., med 15 overs per inning
 • Serien spilles med hvit ball (lettere ball) og fargede drakter
 • Boundry (40-45 meter radius)
 • Wide og no ball telles som good ball og kastes ikke på nytt, men det gis 2 runs
 • Siste over av en inning skal være en normal over med alminnelig wide og no ball regler

U13 serieoppsett

 • Det spilles dobbel serie
 • Øverste lag på tabellen etter seriespill vinner serien
 • Hvert lag kan minst ha 7 og maks 9 spillere på banen. Det kan benytte seks (4) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse.
 • En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien
 • Kamplengden maks 2 timer, med 10 overs per inning
 • Serien spilles med soft ball/tennisball og fargede drakter
 • Kampen spilles på 20 yards pitch med innersirkel som boundry
 • Wide og no ball telles som good ball og kastes ikke på nytt, men det gis 2 runs
 • Siste over av en inning skal være en normal over med alminnelig wide og no ball regler

U11 og U9 serieoppsett

 • Det spilles enkel eller dobbel serie.
 • Hvert lag kan minst ha 7 og maks 9 spillere på banen. Det kan benyttes fire (4) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse.
 • Ingen rangering/ingen serievinner kåres. Ingen individuelle premier, men lik premiering til alle dersom premier deles ut. (ihht. barneidrettsbestemmelsene).
 • Tillatt med ren jente/guttelag eller mix lag (gutter og jenter).
 • Kun en bowler kan kaste 2 overs, resten maks 1 over.
 • En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien.
 • Kamplengden maks 1 time og 15 minutter, med 6 overs per inning.
 • Kampene spilles med plast bat, wickets og soft ball/tennisball.
 • Kampen for U11 spilles på 18 og U9 på 16 yards pitch med innersirkel som boundry.
 • Det er ikke krav om ordentlig Cricket pitch. Kampene kan spilles på flexi pitch, fotballbane, helst med kunstgress eller en egnet gresslette.
 • Wide og no ball telles som good ball og kastes ikke på nytt, men det gis 2 runs.
 • LBW, obstracting the field, hitting the ball twice, penalty runs, no ball for arm action skal ikke være med.
 • Umpiring og scoring gjøres av lagene. En inning hvert lag (trener/foreldre).

Definisjon gjestespiller U15, U13, U11 og U9

En gjestespiller må oppfylle aldersbestemmelsene og kan kun være gjestespillere for ett annet lag.

Utstyr

 • Lagene tar selv med seg wickets og bails til kamp.
 • NCF står for baller til ungdomsturneringen.
 • Bruk av hjelm er påkrevd, men unntak av U13, U11 og U9 som spiller med softball/tennisball.

Generelt

 • Oppmøte senest 30 minutter før start.
 • Toss 15 minutter før kampstart.
 • Avvikling av U9, U11, U13 og U15 kamper krever tilstedeværelse en voksen representant fra hvert av lagene.
 • Begge lag er ansvarlige for å ta med seg lagsskjema som signeres av dommer og lagkaptein.

Link kampskjema - TRYKK HER

Dommere

Norges Cricketforbund står for dommerhonorarer i ungdomsserien (U19 – U13).

Dommere er selv ansvarlig for å sende inn kravet via Visma for utbetaling 10. i hver måned. Kontakt NCF via admin@cricketforbundet.no for Visma veiledning.

Dommerhonorarer fra NCF:

Overs

Elite panel

Senior panel

Junior panel

Non panel

U17 og U19

Kr. 600

Kr. 400

Kr. 300

Kr. 300

U15

Kr. 500

Kr. 300

Kr. 300

Kr. 300

U13

Kr. 400

Kr. 200

Kr. 200

kr. 200

Scoring

Scoring gjøres i CricClubs med nettbrett av eksterne scorere som honoreres av NCF. Scorer er selv ansvarlig for å sende inn kravet via Visma for utbetaling 10. i hver måned. Kontakt NCF via admin@cricketforbundet.no for Visma veiledning.

Scorerhonorarer fra NCF:

Overs

Beløp

U17 og U19

Kr. 300

U15

Kr. 300

U13

Kr. 200

Link dommerpaneler og honorarsatser – TRYKK HER

Økonomisk støtte

NCF gir kr. 3000 til hver klubb som deltar med ett eller flere lag i ungdomsserien og som alltid stiller med NCF-sertifisert trener(e) sammen med laget på kamp.