Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
john-oswald-OlUdNXvXzmQ-unsplash.jpg

Søppelhåndtering: Et viktig felles ansvar

Sesongen er i gang, og Norges Cricketforbund oppfordrer alle til å ta sin del av ansvaret når det gjelder håndtering av søppel.


altDet er i alles interesse å holde banene frie for søppel, og alle må bidra for at vi lykkes med dette. Søppelhåndtering var også et tema på vårens klubbmøter.

Søppel skal ikke etterlates

Som opplyst om på vårens møter, er det enkelte steder vanskelig for avfallsleverandøren å komme tettere på anlegget enn dagens beholdere. Et eksempel på dette er Stubberudmyra, hvor beholderne er plassert ved tennishallen. I disse tilfellene må vi alle være påpasselige med å benyttede beholderne som faktisk finnes, og ikke etterlate søppel ved banene.

I etterkant av sesongstarten ble det også observert søppel rundt søppeldunkene ved anleggene, noe som er beklagelig. Det er svært viktig at man, i de tilfeller hvor søppelspann/beholdere er fulle, ikke etterlater søppelet ved siden av.

Også rapportert om hærverk

I etterkant av kampene i uke 21 ble det også rapportert om hærverk på brakker utplassert ved Ekeberg. Dette er både ulovlig og uakseptabelt, og noe vi håper ikke gjentar seg i løpet av sesongen.

Vi ønsker alle en god fortsettelse på årets sesong – da ved søppelfrie baner og anlegg!