Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
rapportering shutterstock_12965665.jpg

Rapportering av barne- og ungdomsaktivitet

ICC innførte i 2021 en ny rapporteringsløsning for cricketaktivitet for barn og unge. Rapporteringen kartlegger aktivitet utover ordinær trening og seriespill. Vi oppfordrer nå alle klubber til å følge opp rapporteringen, da dette påvirker våre felles rammebetingelser.


ICC har gitt den digitale rapporteringsløsningen navnet ICC Data Capture Tool. Hensikten er å hjelpe medlemmene (cricketforbundene i de ulike land) med innhentingen av de data som ICC krever årlig rapportering på. I praksis vil dette være en enkel og rask måte for klubbene å registrere sine aktiviteter, enten man bruker PC, nettbrett eller mobiltelefon.

Presentasjon av verktøyet:

Hva skal registreres?

I løsningen skal klubbene melde inn cricketaktivitet for barn og unge i klubber, skoler og lokalmiljøet generelt - utover ordinær trening og seriespill.

 Eksempler på aktivitet som skal registreres er:

  • Introduksjon til cricketspillaktiviteter som introduksjonsprogrammer
  • Festivaler og åpne dager
  • Nybegynnerøkter generelt (en eller flere på ukentlig basis – da økter som ikke er en del av ordinær, fastsatt treningstilbud)
  • ICCs criiio Cricket Program (Entry Level Program) og andre modifiserte versjoner av cricket som ikke spilles i et strukturert konkurranseformat.

Hvem registrerer?

Ledere, trenere, aktivitetsledere og lærere som selv organiserer og utøver aktivitetene vil være naturlige administratorer. Hver enkelt klubb bestemmer selv hvem som skal være administratorer, og må ta kontakt med Norges Cricketforbund for å få tilgang til verktøyet.

For å få tilgang sender klubben oversikt over personer som skal ha administratorrettigheter (fullt navn og e-postadresse må inkluderes) til admin@cricketforbundet.no. Vi ber dere merke e-posten «ICC dataregistrering».

Vi oppfordrer alle klubber til å registrere all aktivitet så raskt som mulig etter at den er gjennomført. For både nye og gamle administratorer er det viktig at aktivitet registreres helt tilbake fra 1. januar 2022 og fremover i tid.. En administrator vil kunne registrere aktivitet inntil NCF sletter tilgangen. I praksis vil dermed en administrator ha ansvar for registrering over flere år.

Hvorfor registrere?

I september 2021 sendte Norges Cricketforbund ut et spørreskjema til klubber med barne- og ungdomsmedlemmer, hvor vi blant annet spurte om den digitale aktivitetsrapporteringen var tatt i bruk.

- Per i dag ser vi at rundt 15 klubber har tatt løsningen i bruk. Vi minner derfor om at det er fordelaktig for alle klubber å følge opp dette lojalt. Så lenge klubbene er medlem av NCF og NCF er medlem av ICC, må vi i fellesskap rapportere best mulig, da dette påvirker våre felles rammebetingelser. Barne- og ungdomsaktivitet er vårt viktigste satsningsområde, og rapportering på denne typen aktivitet vil være en forutsetning for vurdering av utviklingstilskudd fra forbundet fremover, opplyser Erik Aas Andersen, utviklingskonsulent i Norges Cricketforbund.

Alle spørsmål om rapporteringen kan sendes til: admin@cricketforbundet.no eller erik.aasandersen@cricketforbundet.no.

Foto: Shutterstock