Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash.jpg
Foto: Dylan Gillis/Unsplash

NCF søker kandidater til komiteer/utvalg

Er du interessert i å bli med i Norges Cricketforbunds komiteer og utvalg?


Er du dedikert til å drive positiv endring i Norges Cricket Forbund? Nå har du muligheten til å bidra aktivt til fremtiden for norsk cricket gjennom engasjement i våre ulike komiteer og utvalg.

Styret må oppnevne kandidater som de har tillit til at kan gjøre en god jobb for NCF, innenfor de rammer og mandater som gjelder.

Alle klubber og enkeltpersoner kan oppmuntre kandidater som de mener styret bør vurdere, til å melde seg selv som kandidat. De som allerede sitter i komiteer/utvalg må også søke på nytt dersom de ønsker å fortsette.

Norges Cricket Forbund er forpliktet til å oppfylle NIFs krav til kjønnsfordeling på tvers av alle komiteer/ utvalg. Vi oppfordrer derfor alle klubber til å oppmuntre og støtte kvinnelige søkere. Deres deltakelse er viktig for å fremme et mer inkluderende og mangfoldig cricketmiljø.

Oversikt over komiteer og utvalg

Styret er pålagt å jobbe for opprettelse av de komiteer/utvalg de finner nødvendig. P.t. er det disse;

alt

Oversikt over de enkelte komiteer/utvalg samt deres mandater finner du her.

Forslag til nye komiteer?

Du kan også foreslå å opprette andre komiteer/utvalg enn de som allerede er etablert. Dette gjør du ved å sende e-post til post@cricketforbundet.no. Styret står suverent til å oppnevne de komiteer/utvalg de finner nødvendige.

Vi ber deg fylle ut dette skjemaet for å melde ditt kandidatur. Dette gjelder også de som til nå har innehatt disse vervene dersom de ønsker fortsettelse. Man forplikter seg for 1 år ad gangen. 

Søknadsfrist for alle komiteer og utvalg er 30.nov 2023

Vi takker for engasjementet for utviklingen av cricket i Norge!