Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
jon-tyson-rn21q4rmSE4-unsplash(2).jpg
Foto: Jon Tyson, Unsplash

NCF søker kandidater til komiteer/utvalg

Interessert i å bidra i en av Norges Cricketforbunds komiteer og utvalg?


En ny tingperiode med nytt styre er påbegynt etter NCFs forbundsting 30. april. Det nye styret skal nå oppnevne de komiteer/utvalg som de finner nødvendig og/eller som tinget har pålagt styret. Det nye styret må oppnevne kandidater som de har tillit til kan gjøre en god jobb for NCF, innenfor de rammer og mandater som gjelder.

Alle klubber og enkeltpersoner kan oppmuntre kandidater som de mener styret bør vurdere, til å melde seg selv som kandidat.

Oversikt over komiteer og utvalg

Forbundstinget har pålagt styret å jobbe for opprettelse av følgende komiteer/utvalg:

  • Anleggsutvalg (Styret skal målrettet jobbe for å etablere flere cricketanlegg- innendørs og utendørs i samarbeid med klubbene. Styret oppretter et utvalg som får mandat til å bistå klubber med anleggsarbeid.)
  • Internasjonalt utvalg (Styret skal opprette et internasjonalt utvalg som vil jobbe tett sammen med andre Cricketforbund i Europa, Asia og Afrika. Norge har mye å lære av andre land.)

I tillegg kommer andre komiteer/utvalg som kan (re)oppnevnes;

alt

Frist: 21. mai

Mandater for disse finnes på hver komité/utvalgs nettside.

Det kan også foreslås opprettelse av andre komiteer/utvalg enn dette ved å sende e-post til admin@cricketforbundet.no. Styret står suverent til å oppnevne de komiteer/utvalg de finner nødvendige.

Vennligst fyll ut skjemaet som finnes HER for å melde ditt kandidatur. Dette gjelder også de som til nå har innehatt disse vervene dersom de ønsker fortsettelse.

Man forplikter seg for 1 år ad gangen. Frist for å melde seg settes til 21. mai.