Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
medieanalyse banner.PNG

Kommunikasjonsarbeidet i NCF: Medieanalyse 

I juni 2023 utarbeidet NCF en medieanalyse som nå er tilgjengelig for alle.


Norges Cricketforbund jobber kontinuerlig med å forbedre kommunikasjonen med medlemsklubber, utøvere og fans. Som et ledd i dette arbeidet ble det i juni utarbeidet en medieanalyse. Denne kan lastes ned i sin helhet nedenfor:

Økende trafikk

Så langt i 2023 opplever Norges Cricketforbunds nettside, cricketforbundet.no, økende trafikk. Oppdateringer og forbedringer gjennom første halvår har ført til betydelig flere besøkende til nettsiden. I tillegg ser vi en betydelig økning i rekkevidde og engasjement blant våre følgere på sosiale medier. 

Norges Cricketforbunds nettside, cricketforbundet.no, har gjennomgått betydelige forbedringer i første halvdel av 2023. Nettsiden, som driftes av byrået Snapper, har i løpet av året fått ny og forbedret menystruktur samt oppdatert forsidedesign. I tillegg er det utviklet funksjonalitet som påmelding til nyhetsbrev og søkefunksjon. Gjennom året er det også publisert vesentlig flere nyhetssaker: Antall publiserte saker er økt fra 18 i andre halvdel av 2022 til 65 i de første fem månedene av 2023.

Økende trafikk og engasjement i alle kanaler

Statistikk viser at nettsiden har hatt god trafikk i 2023, med 18 000 unike brukere på årets fem første måneder. Mest populære sider inkluderer klubbseksjonen og aktivitetssiden. For å få bedre innsikt i besøkendes opplevelse og behov, har forbundet tatt i bruk analyseverktøyet Plausible og utformet en spørreundersøkelse som ble avsluttet i slutten av juni.

På sosiale medier er Norges Cricketforbund aktive på Facebook og Instagram. Facebook er den viktigste kanalen med 2916 følgere. Instagram-kontoen har vært svært lite brukt frem til februar 2023, og har per i dag 216 følgere. For å sikre rekruttering av kvinner har forbundet opprettet en egen Facebook-gruppe, som allerede har 150 medlemmer. 

I februar i år sendte forbundet ut sine første nyhetsbrev til medlemsklubber og utøvere, via den norske leverandøren Make. Nyhetsbrevene har vist seg å være en effektiv kommunikasjonskanal, med åpningsrate på 60-70% og klikkrate på 7-30%. Dette er langt over bransjestandarden. Nyhetsbrevene blir sendt ut til klubber, tillitsvalgte og utøvere, og har bidratt til effektiv kommunikasjon og informasjonsdeling.

Veien videre

Arbeidet med nettsiden, sosiale medier og nyhetsbrev har vært vellykket og bidratt til økt trafikk og engasjement. Veien videre innebærer kontinuerlig utvikling av nettsiden og sosiale medier, samt vurdering av ressurser og verktøy for best mulig kommunikasjon med medlemsmassen og interesserte i cricket i Norge.